Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

CEESEN

Przeprowadzimy badania i pomiary mikroklimatu wybranych budynków na terenie Wawrzyszewa. Co więcej, to nie pierwsza tego typu akcja - mieszkańcy mieli już szansę zapoznać się z inspekcją termowizyjną przeprowadzoną za pomocą drona!

Podczas naszej wizyty szczególnie oczarowało nas jeziorko w kształcie serca💙

Dowiedz się więcej o projekcie CEESEN-BENDER: https://ceesen.org/en/about-ceesen/ceesen-bender/

 

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną  XLV Grupę Zakupową MAE na dostawy energii elektrycznej w latach 2025- 2026.

SPOTLOG Logo

W kwietniu Warszawa stała się centrum dyskusji na temat przyszłości logistyki miejskiej i jej wpływu na społeczność lokalną. Projekt "Green and Socially resPOnsible ciTy Logistics InnovaTions" - SPOTLOG, zgromadził partnerów z 8 krajów Europy, by omówić nowe podejścia oraz wyzwania w zrównoważonym transporcie miejskim.

Znaczne oszczędności można osiągnąć poprzez zmiany zachowań lub niewielkie inwestycje, ale większe oszczędności wymagają bardziej konkretnych inwestycji. Takie działania nie tylko znacząco zmniejszają zużycie energii, ale także zwiększają wartość nieruchomości i poprawiają komfort użytkowników. Możemy przyjrzeć się bliżej najpopularniejszym inwestycjom energetycznym w gospodarstwach domowych. 

SPOTLOG Logo

Pierwszym krokiem jest wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli wyłonić nam zainteresowane firmy, którym zaoferujemy pomoc w aplikowaniu po środki finansujące innowacje UE oraz zwiększenie obszaru działania i współpracy na szczeblu międzynarodowym. Kolejny etap to pogłębiony wywiad i zebranie szczegółowych informacji na temat danej firmy, które pozwolą na przeprowadzenie pogłębionej analizy łańcucha wartości w branży, analizę biznesową oraz stworzenie planu działań.

fEEL

 

 

Przedstawiamy kolejny już, bo drugi biuletyn projektu Interreg Europe FEEL. W bieżącym numerze przyjrzano się bliżej wnioskom z wyjazdów tematycznych projektu, które miały na celu ukazanie zasady „frugality” (oszczędności) w różnych częściach Europy. Biuletyny będą wydawane cyklicznie, aby przybliżyć szerokiemu gronu ideę oszczędnych miast, wystarczalności i zaangażowania lokalnych społeczności. Zapraszamy do lektury !

SPOTLOG Logo

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem projektu GREET CE! Od listopada 2023 r. jednoczymy organizacje w Europie Środkowej i Portugalii, aby wspierać innowacje na rzecz Zrównoważonej Przyszłości zgodnej z wizją Europejskiego Zielonego Ładu! 

CEESEN

20 marca 2024 roku CEESEN (Sieć na rzecz Zrównoważonej Energii w Europie Środkowej i Wschodniej) zorganizowała swoje doroczne Walne Zgromadzenie. To centralne wydarzenie zrzeszyło członków partnerskich z całego regionu - zarówno stacjonarnie w Zagrzebiu, jak i online.

  EuropeanCityFacility Logo

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski w szóstym już naborze do European City Facility - EUCF !!!

Z Polski wpłynęły aż 22 wnioski! Jest to najlepszy wynik w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz trzeci najlepszy wynik spośród wszystkich 29 państw biorących udział w projekcie.

fEEL

 

 

 

 

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) to instrument demokracji bezpośredniej, który pozwala mieszkańcom województwa mazowieckiego w Polsce na bezpośrednie decydowanie o wydatkach części budżetu województwa. W ramach BOM mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na projekty, a następnie głosują na te, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy