Wyszukiwarka

 

Mazowsze promuje oszczędność energii


Województwo, jak i wszystkie europejskie regiony, włączyło się w budowę gospodarki niskoemisyjnej. Wypracowało już pierwsze modelowe rozwiązania skutkujące zmniejszeniem zużycia energii.
O nowatorskich i jednocześnie bardzo dobrze rokujących projektach energetycznych mówili uczestnicy międzynarodowej konferencji pn. „Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych”, która odbyła się w dniach 22-23 września br. w Warszawie. Jej organizatorem była Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE).
                  

Innowacyjność, finanse, współpraca i rozwój,
czyli 6. Forum Rozwoju Mazowsza
7-8 października 2015, PGE Narodowy, Warszawa

Forum Rozwoju Mazowsza promuje innowacyjność i przedsiębiorczość oraz fundusze europejskie w województwie mazowieckim. Tegoroczna edycja odbędzie się
7-8 października 2015 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zapraszamy
do udziału w ponad 40 debatach i prelekcjach, 10 strefach tematycznych oraz licznych warsztatach i spotkaniach networkingowych.
Forum Rozwoju Mazowsza to wydarzenie łączące przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych, organizacji pozarządowych. Daje ono pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu.


W dniach 22 - 23 września 2015 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja

 
pn. „Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych",
 
zorganizowana przez Mazowiecką Agencję Energetyczną. W trakcie Konferencji, którą otworzył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z Bartoszem Dubińskim, Prezesem Zarządu MAE oraz Markiem Pszonką, Członkiem Zarządu MAE podsumowano wyniki prac oraz przedstawiono wnioski wynikające z realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie EINSTEIN*.

   W dniu 16 września 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych dokumentów niezbędnych do finansowania Studiów Podyplomowych utworzonych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną "Samorządowy Menedżer Energii (SME)".

     Podczas podpisywania dokumentów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowali : Prezes Zarządu - Pan Artur Dąbrowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Andrzej Daniluk. Mazowiecką Agencję Energetyczną reprezentowali : Prezes Zarządu - Pan Bartosz Dubiński oraz Członek Zarządu - Pan Marek Pszonka.

Jak wykorzystywać odnawialne źródła energii? Jak zwiększyc ilość nowych miejsc pracy w regionie? Jak zdobyć środki na założenie własnej działalności? Na te oraz inne tematy związane z zielonymi miejscami pracy dyskutowali uczestnicy czwartkowej konferencji w Płocku pn. „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”

Konferencję zainaugurowała debata otwierająca „Odnawialne źródła energii – szansą na nowe miejsca pracy na rynkach lokalnych”, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z programami wspierającymi rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali korzyści a także wyzwanie, jakie niesie za sobą rozwój energii odnawialnej, szczegółowo omówili zagadnienia fotowoltaiki oraz technicznych aspektów budowy instalacji fotowoltaicznej wnoszącej nowe możliwości dla samorządu i biznesu. Omówione zostały również założenia, cele i formy wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz formy wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków powiatowych urzędów pracy.

Jak wykorzystywać odnawialne źródła energii? Jak zwiększyc ilość nowych miejsc pracy w regionie? Jak zdobyć środki na założenie własnej działalności? Na te oraz inne tematy związane z zielonymi miejscami pracy dyskutowali uczestnicy czwartkowej konferencji w Płocku pn. „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”

Konferencję zainaugurowała debata otwierająca „Odnawialne źródła energii – szansą na nowe miejsca pracy na rynkach lokalnych”, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z programami wspierającymi rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali korzyści a także wyzwanie, jakie niesie za sobą rozwój energii odnawialnej, szczegółowo omówili zagadnienia fotowoltaiki oraz technicznych aspektów budowy instalacji fotowoltaicznej wnoszącej nowe możliwości dla samorządu i biznesu. Omówione zostały również założenia, cele i formy wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz formy wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków powiatowych urzędów pracy.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Warunki przeprowadzenia badania:

1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
W związku z uruchomionym w dniu 06 lipca 2015 r. przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków na dofinansowanie Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Programu 2015-OA-10D pn. „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” - Mazowiecka Agencja Energetyczna jako zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających  doświadczenie  w sektorze energetycznym i  lokalnym -  oferuje swoje usługi w zakresie :

• pomocy w przygotowaniu wniosku do konkursu o dofinansowanie;
• opracowanie bazy emisji i inwentaryzacji zużycia energii i emisji w gminie;
• opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
• przeprowadzenie szkoleń;
• pomoc w elementach promocji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Informujemy, że Mazowiecka Agencja Energetyczna organizuje, w dniach 22–23 września 2015 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54, międzynarodową konferencję-seminarium zatytułowaną
 
„Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych",
 
gdzie przy udziale polskich i zagranicznych ekspertów podsumowane zostaną wyniki prac oraz przedstawione wnioski wynikające z realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie EINSTEIN*.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy