Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

TARGET-CE 
 

Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities


Źródło finansowania

Interreg Central Europe; całkowity budżet projektu: 863 370,42 EUR


Okres realizacji projektu : 
 2020-04-01 - 2022-03-31


Koncepcja projektu

Głównym celem TARGET-CE jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i nietechnicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zużycia energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej. Zostanie to osiągnięte przez 8 partnerów projektu, którzy będą współpracować w oparciu o doświadczenia, w celu kapitalizacji i wykorzystania wcześniej opracowanych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, ulepszając i dostosowując je w oparciu o potrzeby interesariuszy i ich ocenę, a także gromadzić je w unikalnym punkcie dostępu określonym przez platforma internetowa OnePlace.
Poprzez realizację projektu zostaną skapitalizowane rozwiązania, takie jak narzędzia do zarządzania energią i wizualizacji 3D, narzędzia finansowe i wspomagające podejmowanie decyzji, strategie poprawiające efektywność energetyczną, plany zarządzania energią lub szkolenia, mające na celu poprawę codziennych działania osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią, decydentów, studentów i mieszkańców, poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności. 7 działań pilotażowych (w 16 gminach) pokaże, że można osiągnąć poprawę efektywności energetycznej, lepszej jakości zarządzania energią i wykorzystania energii odnawialnej w istniejących budynkach publicznych. Lepsze zrozumienie długoterminowego wpływu efektywności energetycznej i oszczędności na rozwój obszarów miejskich uzyskanych w ten sposób przez władze lokalne i regionalne doprowadzi do zintensyfikowania działań na rzecz lepszego wdrażania technologii energii odnawialnej i zwiększenia efektywności energetycznej istniejących budynków w miastach, zwłaszcza tych, które są charakteryzuje się wysoką emisją CO2 i mniejszym wykorzystaniem lokalnego potencjału energii odnawialnej. Projekt ma na celu stać się wizytówką efektywności energetycznej w regionie Europy Środkowej, oferując rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej na wyjątkowej platformie internetowej.


Kształt konsorcjum projektu 

Konsorcjum projektu tworzą: Fondazione Bruno Kessler, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM sp. z o.o. , Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Grad Split, Weizer Energie-Innovations-Zentrum GmBH, SIPRO AGENZIA PROVINCIAL E PER LO SVILUPPO - FERRARA

Więcej informacji o projekcie na stronie:

www.interreg-central.eu/target-ce

 

Kontakt

Mateusz Kruk
E-mail: m.kruk@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy