Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna oferuje gminom, powiatom i innym jednostkom sektora finansów publicznych, a także przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

1. Opracowywania audytów energetycznych.

W ramach świadczonych usług doradczych, proponujemy swoim klientom dokonanie weryfikacji i optymalizacji kosztów energii cieplnej oraz elektrycznej. Dotyczy to energii zużywanej w obiektach będących własnością gmin i miast np. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty sportowe oraz oświetlenia ulicznego.

2. Opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Wydajemy dokumenty określające wielkości energii pierwotnej w przeliczeniu na powierzchnię oraz ocenę poziomu jakości energetycznej budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową. Obowiązek wykonania świadectwa energetycznego wprowadza nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

3. Opracowywania analiz opłacalności inwestycji w OZE.

Doradztwo w zakresie dostosowania projektowanych oraz istniejących układów do wymagań Prawa energetycznego.

4. Kompleksowego przygotowania, wdrożenia i realizacji programów energetycznych na obszarach gmin obejmujące m.in.:

a. przedstawienie zasad programu władzom samorządowym i  mieszkańcom,
b. ankietyzację gminy,
c. opracowanie dokumentu,
d. pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
e. pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
f. rozliczenie uzyskanego dofinansowania.

5. Przygotowania wytycznych projektowych do realizacji projektów OZE lub sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Przygotowywana dokumentacja posłuży inwestorowi do realizacji inwestycji zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

6. Świadczenia usług doradczych w zakresie OZE, PZP, funduszy pomocowych, w tym poszukiwania finansowania projektów.

7. Przeprowadzenia inwentaryzacji oświetlenia wewnętrznego i ulicznego oraz potrzeb energetycznych gminy i jej jednostek organizacyjnych.

8. Opracowania audytu energetycznego w zakresie oświetlenia ulicznego w gminie.

9. Opracowania i wdrożenia programu wprowadzania instalacji energooszczędnego oświetlenia dla budynków użyteczności publicznej.

10. Opracowania i wdrożenia programu racjonalizacji oświetlenia ulicznego.

11. Renegocjację umów z zakładami energetycznymi, zmiana dostawcy energii elektrycznej.

12. Kompleksowego doradztwo w zakresie przygotowanie i uruchomienie projektów w zakresie energetyki finansowanych w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy