Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Dnia 16.12.2009 r. w laboratorium Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej KAPE SA w Instytucie Techniki Cieplnej PW odbyło się szkolenie dla instalatorów instalacji kolektorów słonecznych.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy doborze i montażu instalacji słonecznych w świetle nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dn. 23 kwietnia 2009r.

Program szkolenia:

10:00-10:10 Przywitanie uczestników, przedstawienie MAE oraz omówienie celu, zakresu i programu szkolenia,

10:10-10:40 Wymagania i potencjalne skutki dyrektywy 2009/28/WE
Mapa drogowa rozwoju energetyki słonecznej na lata 2010-2020

10:40-12:00 Podstawy konstrukcji i przegląd urządzeń energetyki słonecznej

  •  płaski kolektor cieczowy
  •  płaski kolektor powietrzny

1. Przedstawiciel Producenta
Firma HEWALEX
2. Przedstawiciel Producenta
Wolf – Technika Grzewcza

12:00-12:15 Przerwa

12:15-13:00 Podstawy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania energii promieniowania słonecznego

13:00-13:25 Zasady projektowania układów energetyki słonecznej - dobór i optymalizacja

13:25-14:00 Przykłady realizacji układów energetyki słonecznej

14:30-15:15 Montaż kolektorów słonecznych wraz z układem

1. Przedstawiciel Producenta
Firma HEWALEX
2. Przedstawiciel Producenta
Wolf – Technika Grzewcza

15:15-15.55 Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń energetyki słonecznej -

15.55-16.15 Zagadnienia prawno-finansowe - źródła finansowania

  • zasady sprzedaży
  • warunki gwarancji

16:15-16:30 Podsumowanie warsztatu
Uwagi i komentarze. Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia

Materiały do pobrania:
- część 1
- część 2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy