Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji  warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXVI/1 Grupa Zakupowa MAE"

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 716)) dla niżej wymienionych 133 podmiotów (Zamawiających):

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, informuje o uniewaznieniu  postepowania  w przetargu nieograniczonym na ”Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXVI Grupa Zakupowa MAE”,  zgodnie z treścią art. 255 ust. 3 ustawy PZP .

Informacja o unieważnieniu postępowania dla  XXXVI GZ MAE

 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z treścią art. 222 ust. 5 ustawy PZP, publikuje Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na ”Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXVI Grupa Zakupowa MAE”

Informacja z otwarcia ofert  XXXVI GZ MAE

 

 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze Pełnomocnika Zamawiającego, publikuje w trybie art. 222 ust 1.  informację o kwocie jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie Zamówienia  "Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXXVI Grupa Zakupowa MAE"

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 716)) dla niżej wymienionych 133 podmiotów (Zamawiających):

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy