Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

W związku z zakończeniem procesu oceny ofert i dokumentów, Pełnomocnik Zamawiających publikuje  oficjalnie zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XLIV Grupa Zakupowa MAE.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze Pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z treścią art. 222 ust. 5 ustawy PZP, publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na ”Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XLIV Grupa Zakupowa MAE”

Informacja z otwarcia ofert dla  XLIV GZ MAE

 Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze Pełnomocnika Zamawiającego, publikuje w trybie art. 222 ust 1.  informację o kwocie jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie Zamówienia  "Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XLIV Grupa Zakupowa MAE"

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze Pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XLIV Grupa Zakupowa MAE"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1385 z poźn. zm.) dla niżej wymienionych 28 podmiotów (Zamawiających):

Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielen ie zamówienia publicznego pod nazwą „Organizacja Forum Czystego Powietrza”

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy