Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna to zespół doświadczonych specjalistów i  doradców energetycznych. Pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego, klientom  biznesowym oraz instytucjom użyteczności publicznej w skutecznej modernizacji sposobów pozyskiwania i użytkowania energii. Realizujemy inwestycje z obszaru energetyki i termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. W zależności od rodzaju inwestycji realizujemy potrzebne i niezbędne dokumentacje techniczne dla Klienta.

Sporządzanie dokumentacji technicznych w zakresie energetyki i termomodernizacji:

 • koncepcje projektów
 • inwentaryzacje budynków
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
 • pozyskanie źródła finansowania (unijne i krajowe)
 • modelowanie finansowania
 • dokumentacje aplikacyjne (w celu pozyskania finansowania)
 • projekty budowlane
 • kosztorysy i przedmiary
 • STWIOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)
 • pozwolenia na budowę
 • przetargi oraz wyłonienie wykonawców w formule zaprojektuj i wybuduj oraz na roboty budowlane
 • wdrażanie i rozliczanie projektów parasolowych
 • audyty energetyczne
 • raporty osiągnięcia wskaźników projektowych
 • nadzory inwestorskie
 • sprawozdania w okresie trwałości projektów

  

Dokumentacje techniczne w zakresie odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska:

 • projekty budowlane
 • wnioski aplikacyjne o dofinansowanie
 • uzgadnianie warunków umowy dofinansowania z Instytucją Finansującą
 • doradztwo w zakresie wyboru wykonawcy oraz doboru rozwiązań technologicznych
 • nadzór inwestycyjny
 • doradztwo rozliczeniu realizacji przedsięwzięcia w instytucjach finansujących
 • wnioski ze sprawozdań z zakończenia realizacji inwestycji
 • raporty osiągnięcia wskaźników projektowych

 

Inwestycje w odnawialne źródła energii wpływają na ograniczanie wydatków związanych działalnością firm jak i instytucji użyteczności publicznej. Dzięki OZE uzyskują Państwo niezależność energetyczną, czyli sposób na zmniejszenie kosztów energii, przy jednoczesnej redukcji emisji CO2.

Mazowiecka Agencja Energetyczna jest odpowiednim partnerem w realizacji i nadzorze inwestycji w odnawialne źródła energii, przyczyniając się do poprawy efektywności energetycznej budynku jak i kondycji finansowej Państwa działalności.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy