Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka


Źródło finansowania
Program Horyzont 2020; całkowity budżet projektu: 1 503 550,00 EUR   

 

Okres realizacji projektu : 2020-11-01 - 2023-10-31 (36 miesięcy)

Koncepcja projektu
Misją projektu CEESEU jest zwiększenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej w Europie Środkowej
i Wschodniej w celu stworzenia planów działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plans, które promują zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie energii odnawialnej, zmniejszanie emisji dwutlenku węgla i łagodzenie zmian klimatu.

Projekt ma przyczynić się do wsparcia środkowowschodnich europejskich gmin w realizacji celów klimatycznych UE, gdyż nadal pozostają one w tyle za swoimi zachodnioeuropejskimi sąsiadami pod względem rozwoju planów SECAP. Wpływ na to ma między innymi brak wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w procesie planowania, istnieje więc potrzeba opracowania strategii informacyjnych. W ramach projektu stworzone zostaną materiały szkoleniowe zapewnianiające wsparcie techniczne oraz propozycje w zakresie finansowania z dostępnych międzynarodowych i krajowych źródeł. Szkoleniem zostaną objęte  władze lokalne i regionalne. Dodatkowo gminy będą miały możliwość przystąpienia do inicjatywy Porozumienia Burmistrzów (Convenant of Mayors), ruchu na rzecz lokalnych działań w dziedzinie klimatu i energii popierającego przyspieszenie dekarbonizacji Europy, wzmocnienie możliwości przystosowania się do nieuniknionych zmian klimatu oraz umożliwienie obywatelom dostępu do pewnej, zrównoważonej i ekonomicznej energii.

Finalnymi rezultatami projektu będą między innymi oszczędności energii pierwotnej sięgające 650 GWh do zakończenia projektu, poprawa zdolności i umiejętności co najmniej 645 administratorów publicznych w gminach Europy Środkowo-Wschodniej a także lepsze dostosowanie krajowych i regionalnych planów gospodarki niskoemisyjnej do europejskich standardów wyznaczonych przez plany SECAP, co znacząco poprawi regionalne polityki dążące do zrównoważonej energetyki i zwiększonej efektywności energetycznej.

 

Kształt konsorcjum projektu
Konsorcjum projektu tworzą: Tartu Ulikool (Koordynator, Estonia), Mittetulundusuhing Tartu Regiooni Energiaagentuur (Estonia), Conplusultra Gmbh (Austria), Lokalna Energetska Agentura (Słowenia), Vidzemes Planosanas Regions (Łotwa), WWF Vilag Termeszeti Alap (Węgry), Mazowiecka Agencja Energetyczna (Polska), Agentia Locala A Energiei Alba (Rumunia), Medimurska Energetska Agencija (Chorwacja), Enviros Sro (Czechy), Climate Alliance - Klima-Buendnis (Niemcy).

 

Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.ceesen.org

Kontakt
Ewa Szulc e.szulc@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy