Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

E FIX Logo

 

E-FIX - Developing and transferring an innovative Energy FInancing miX in order to activate private sector investments for increased investment in sustainable energy projects


Źródło finansowania
Program Horyzont 2020

Okres realizacji projektu : 03.2018 – 02.2020 (36 miesięcy).

 Koncepcja projektu

Projekt E-FIX czyli „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wskaźnika, określającego stosunek pomiędzy zaciągniętymi zobowiązaniami, a posiadanymi środkami własnymi (financing mix) przy realizacji ekologicznych inwestycji energetycznych, którego zastosowanie pozwoli na pobudzenie inwestycji sektora prywatnego w tym zakresie.”  

Projekt wpisuje się w realizację europejskich celów związanych z rozwojem efektywnych technologii i wydajnych produktów, bazujących na odnawialnych źródłach energii. Wiadomo, że w celu wzrostu inwestycji w sektorze energetycznym niezbędne jest przygotowanie atrakcyjnego mechanizmu finansowego dla prywatnych inwestorów, a z drugiej strony uczciwych warunków finansowania tych inwestycji przez prywatny kapitał. W chwili obecnej inwestycje pochodzące z własnych źródeł są ograniczane wysokim kosztem początkowym i długim okresem zwrotu z  inwestycji. Pojawiają się wprawdzie na rynku, obok banków i ich tradycyjnych produktów, podmioty oferujące finansowanie takich inwestycji na różnych warunkach spłaty, jednak dotychczas nie wdrożono skutecznego mechanizmu, który pozwoliłby na zabezpieczenie interesów potencjalnego inwestora i potencjalnego finansującego tę inwestycję energetyczną. Należy wskazać, że innowacyjne mechanizmy finansowania takich inwestycji w krajach członkowskich UE były już testowane lub nawet wdrożone do realizacji, ale ich proste kopiowanie, bez uwzględnienia lokalnych warunków w krajach Europy Wschodniej, które są celem projektu E-FIX, nie rokuje sukcesu.  Mechanizm finansowy, o którym mówimy, musi zostać adoptowany do lokalnych warunków, stopniowo przetestowany i dopiero wprowadzony na rynek.

Podczas realizacji Projektu będą rozpatrywane różne mechanizmy czy rozwiązania. Zakłada się, m.in., sprawdzenie warunków implementacji; dedykowanych linii kredytowych dla projektów energetycznych; mechanizmów gwarancji lub poręczeń kredytowych; factoringu,  forfaitingu, finansowania społecznościowego, zwrotu poprzez uzyskane oszczędności itp.

Podsumowując – Projekt ma na celu adaptację, przetestowanie i standaryzację nowoczesnego mechanizmu finansowania, skrojonego na miarę potrzeb podmiotu wdrażającego ekologiczną inwestycję energetyczną i podmiotu ją finansującego, zakłada opracowanie kryteriów mierzących realność, wykonalność inwestycji i bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych. Ponadto Projekt przewiduje powstanie Doradczych Ośrodków Finansowania Inwestycji Energetycznych. W  efekcie realizacji Projektu E-FIX uzyskamy know-how w zakresie możliwości finansowania w  sektorze energetycznym i uzyskamy zdolność do wprowadzenia regionalnych, innowacyjnych mechanizmów ich finansowania. Podczas wdrażania proponowanych rozwiązań zostaną zrealizowane ekologiczne projekty energetyczne finansowane w wyniku testowego wdrożenia opracowanego mechanizmu finansowania.

 Kształt konsorcjum projektu

Projekt ma charakter ogólnoeuropejski i będzie realizowany przez 14 partnerów z 6 krajów, w tym  z Polski przez Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE) oraz IPOPEMA Financial Advisory

Wszyscy Partnerzy: 

CONPLUSULTRA GMBH CPU (Austria), CAUCASUS UNIVERSITY LTD (Gruzja), WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN (Austria), CONDA AG (Austria), MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. (Polska), JIHOCESKA AGENTURA PRO PODPORU INOVACNIHO PODNIKANI O.P.S. (Czechy), EKOPORT Z.S. (Czechy), RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBTPZ DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROMICANJE REGIONALNOG RAZVOJA (Chorwacja), REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (Chorwacja), CAUCASUS CONSULTING GROUP-AM (Armenia), "ACBA LEASING" CREDIT ORGANIZATION CJSC (Armenia), ENERGY INVESTMENT CONSULTANTS (Gruzja), LLC “GEORGIAN LEASING COMPANY”(Gruzja), IPOPEMA Financial Advisory (Polska).

 Strona projektu: .http://energyfinancing.eu/en/

 

 

 

Kontakt
Żaneta Latarowska z.latarowska@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy