Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE), zajmuje się opracowywaniem kompleksowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.  Opracowane dokumenty spełniają wymagania „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

 
Głównym zadaniem inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób i powoduje przekroczenie norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego. Wykonanie inwentaryzacji pozwala na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Aby inwentaryzacja osiągnęła pożądane rezultaty, proponujemy przeprowadzenie wymienionych działań:
 
  1. akcja informacyjno-promocyjna o planowanej inwentaryzacji i korzyściach z niej wynikających;
  2. przygotowanie, wydruk i kolportaż ankiet dotyczących inwentaryzacji;
  3. wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła metodą kombinowaną na terenie gminy;
  4. przygotowanie bazy danych z inwentaryzacji;
  5. przygotowania raportu końcowego z inwentaryzacji na potrzeby rozliczenia dofinansowania;
  6. wsparcie w finalizacji rozliczenia dofinansowania.
 
Dodatkowo: Zgodnie z wymaganiami MIWOPU, inwentaryzacja powinna być corocznie aktualizowana przez gminę. Oferujemy w tym celu bardzo przydatne narzędzie APLIKACJĘ "SmartInvent".

 

 

 

Zaufali nam:

Gmina Pokrzywnica


Gmina Ojrzeń

Gmina Radzanowo

Gmina Raciąż

Gmina Gostynin

 

 

Referencje:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy