Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Źródło finansowania
Program LIFE

Okres realizacji projektu: 2022-2027

EUCF- Europejski Instrument Miejski (ang. European City Facility - EUCF) to europejska inicjatywa mająca na celu wspieranie gmin oraz władz lokalnych w całej Europie w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań i przyspieszających inwestycje w zrównoważoną energię.

W formie dotacji w wysokości 60 000 EUR EUCF finansuje usługi i działania wspierające opracowywanie koncepcji inwestycyjnych, takie jak (techniczne) studia wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka i dalsze zadania wspierające. Dotacja nie ma na celu bezpośredniego finansowania inwestycji. Służy do uzyskiwania dostępu do usług i opracowywania koncepcji, która może otworzyć drzwi dla wielu kolejnych inwestycji.

Szczegółowymi celami EUCF są:

  • Zapewnienie praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, zainspirowanej praktykami europejskimi, gminom i władzom lokalnym w celu dostarczenia wiarygodnych i skalowalnych projektów inwestycyjnych;
  • Budowanie zdolności pracowników władz miejskich do opracowywania istotnych projektów oraz zapewnienie im narzędzi, możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy, co ułatwi i przyspieszy wdrażanie inwestycji;
  • Ułatwianie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego, strumieni finansowania UE i podobnych instrumentów, takich jak Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, programy pomocy UE w zakresie rozwoju projektów itp. w celu realizacji i wzmocnienia oczekiwanych inwestycji.

Kontakt
Dominika Grodkowska
E-mail: ce.poland@eucityfacility.eu 

Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.eucityfacility.eu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy