Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

mczelogo

Zarządzanie energią w samorządach

MAE stworzyła projekt, który pomoże jednostkom samorządu terytorialnego wypełnić obowiązki, jakie wynikają z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.

Wiek XXI to wiek poszanowania energii. W czym ono się przejawia? Przede wszystkim w działaniach, których podstawą jest racjonalna analiza wszystkich uczestników rynku energetycznego, jak również racjonalne zużycie energii. Podobnego zdania był ustawodawca, przygotowując nowelę Ustawy o efektywności energetycznej. Nałożyła ona na jednostki samorządu terytorialnego (jst) nowe zadania związane z efektywnością energetyczną i realizacją obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Od 1 października 2016. – czyli od dnia, w którym zaczęła obowiązywać ustawa – jst zobowiązane są m.in. podjąć i sfinansować działania optymalizujące zużycie energii. Ich rezultaty powinny być jawne, a informacje o nich możliwe do znalezienia np. na stronie internetowej instytucji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, MAE podjęła się stworzenia zespołu eksperckiego, który (na bazie oprogramowania przygotowanego specjalnie na potrzeby monitoringu energii) jest w stanie przejąć od samorządów część obowiązków ustawowych dotyczących zarządzania energią. Zespół ten działa w ramach Mazowieckiego Centrum Zarządzania Energią (MCZE).

Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym – tzw. smart grids (inteligentne sieci) – energia wytwarzana przez tradycyjne elektrownie węglowe będzie stopniowo zastępowana energią pochodzącą ze źródeł rozproszonych, odnawialnych. Ich zaletą jest możliwość magazynowania oraz zarządzania popytem. Z kolei zmiana architektury systemu energetycznego przeniesie ciężar odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z poziomu centralnego na poziom lokalny – regionów lub poszczególnych gmin. Sprostanie wyzwaniom technologicznym i ustawowym może okazać się trudne bez odpowiednich kompetencji bądź zakontraktowanego eksperta zewnętrznego, który będzie w stanie wesprzeć samorząd.

Co więcej, tylko dzięki wiarygodnym, czytelnym danym można właściwie zarządzać zarówno poborami energii, jak i kosztami. Proponowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną rozwiązanie zapewni monitoring energii we wszystkich jst wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Wdrożenie monitoringu (w pierwszym etapie) polega na analizie poborów i kosztów energii elektrycznej we wszystkich punktach poboru energii (PPE). Pozwoli to nie tylko zweryfikować realne pobory oraz wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w rozliczeniach, ale także przejąć pełną odpowiedzialność za kontakty z energetyką. System MCZE pomoże też określić profil zużycia w poszczególnych obwodach energetycznych (budynkach) bądź dowolnych układach funkcjonalnych. Monitorowanie zużycia mediów będzie możliwe za pomocą wdrożenia specjalistycznego IT (docelowo połączonego z „inteligentnymi licznikami”) i pracy zespołu analitycznego Mazowieckiego Centrum Zarządzania Energią.

Podsumowując, projekt MCZE wdroży elektroniczne (zdalne) zarządzanie poborem energii elektrycznej. Co w ten sposób zyskamy?

  1. zmniejszy się ilość, w tym koszt, zużycia energii,
  2. zwiększy się efektywność wykorzystania energii,
  3. optymalizację zakupów energii,
  4. poprawę jakości kupowanej energii.

Projekt zapewni kompletny monitoring zużycia energii oraz stały dostęp online zarówno do danych wsadowych, jak i raportów wspomagających zarządzanie zużyciem energii w obiektach publicznych oraz na obszarze jst. Daje to gwarancję nie tylko racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w samorządzie, ale również pobudzenia w sektorze publicznym postaw proekologicznych.

 

Bartosz Dubiński

Mazowiecka Agencja Energetyczna

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy