Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

PROSPECT2030

 

PROmoting regional Sustainable Policies on Energy and Climate change mitigation Towards 2030


Źródło finansowania
Interreg Central Europe; całkowity budżet projektu: 1 919 595,91 EUR

Okres realizacji projektu :  2019-04-01 - 2021-09-30

 

Koncepcja projektu

Idea projektu PROSPECT2030 opiera się na wyzwaniu  związanym  z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i przyjęciem polityki łagodzenia zmiany klimatu, przed którą stoją wszystkie regiony Europy Środkowej. Projekt opiera się na przekonaniu, że regiony powinny radykalnie przeanalizować, ewaluować i zmienić wykorzystanie swoich funduszy publicznych i podejścia do planowania energetycznego w bardziej zdecentralizowany i inteligentny sposób. Głównym celem projektu  jest zwiększenie efektywności zaangażowanych regionów w mobilizowaniu inwestycji ukierunkowanych na osiągnięcie celów energetycznych na rok 2030.  Przy uwzględnieniu  istniejących ram prawnych dotyczących planowania i funduszy publicznych w każdym regionie, projekt zacznie od oceny inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020, a następnie zapewni innowacyjny program połączenia planowania energetycznego z aspektami finansowymi . Wynikiem działań w projekcie  będzie efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na następny okres programowania. Oprócz tego w ramach projektu powstanie 7 regionalnych planów działań w zakresie energetyki oraz pakiety szkoleń on-line w tematyce mechanizmów finansowych , środków publicznych, modeli i wyników regionalnego planowania energetycznego . Międzynarodowa współpraca stworzona w projekcie ułatwi proces wzajemnego uczenia się i dzielenia doświadczeniem.

 Kształt konsorcjum projektu

Konsorcjum projektu tworzą: Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Enenergetski institute Hrvoje Požar, Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH, AACM Central Europe Tanácsadó Kft., Hochschule Magdeburg-Stendal, Ministerium für Umwelt, Landwirtsch aft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt.


 

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html

Kontakt

Żaneta Latarowska
E-mail: z.latarowska@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy