Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

 

POWER4BIO – emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of euro pean BIOeconomy


Źródło finansowania
Program Horyzont 2020; całkowity budżet projektu: 2 968 643 EUR

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 - 2021-03-31 (30 miesięcy).

Koncepcja projektu

Projekt POWER4BIO ma na celu wzmocnienie pozycji regionalnych interesariuszy w celu przyspieszenia przejścia i przyłączenia się do regionów biogospodarczych w Europie poprzez zapewnienie im niezbędnych narzędzi, instrumentów i wytycznych w celu opracowania i wdrożenia solidnych zrównoważonych strategii w zakresie biogospodarki. Ponadto POWER4BIO będzie opierał się na kompleksowym programie wspierającym wzajemne uczenie się oraz wewnętrzną i międzyregionalną współpracę pomiędzy regionalnymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia wymiany wiedzy między sektorami i regionami oraz wspólnego opracowywania i uzupełniania różnych zrównoważonych łańcuchów wartości biogospodarczych. Rezultatem projektu będzie opracowanie, zastosowanie i zatwierdzenie wystandaryzowanej i elastycznej metodologii w oparciu o podejście 3-etapowe (zaangażowanie interesariuszy, analiza regionalna i opracowanie strategii), która ma pomóc podmiotom regionalnym w ich ukierunkowaniu na biogospodarkę. Zostaną również utworzone Regionalne Rady Biogospodarki w celu przejścia w kierunku biogospodarki w wybranych regionach oraz zostaną opracowane lub zaktualizowane regionalne strategie bioekonomiczne. Kolejnym osiągnięciem będzie opracowanie modeli biznesowych, w tym przykładów najlepszych praktyk odpowiednich do lokalnego wdrażania w regionach UE oraz portfela polityk wsparcia i instrumentów finansowania oraz opracowanie i realizacja programu budowania potencjału i szkoleń w celu zwiększenia możliwości i umiejętności regionalnych / lokalnych władz i innych zainteresowanych podmiotów w różnych aspektach biogospodarki. Projekt POWER4BIO angażuje 5 regionów Europy Środkowo-Wschodniej oraz 5 regionów z Europy Zachodniej wybranych w celu objęcia szerokiego zakresu warunków geograficznych, klimatycznych, infrastruktury, wymagań rynku czy logistyki.

Kształt konsorcjum projektu

Program realizowany jest przez 17 partnerów. W Polsce realizatorem projektu jest Mazowiecka Agencja Energetyczna. Głównym zadaniem MAE w projekcie jest opracowanie strategii biogospodarki dla regionu Mazowsza.

Pozostałe działania oparte są na promocji i rozpowszechnianiu wypracowanych w projekcie rezultatów na szczeblu regionalnym.

Konsorcjum projektu tworzą: Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Spain), Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH (Germany), Wageningen Research (Netherlands), META Group srl (Italy), Agrárgazdasági Kutató Intézet (Hungary), EPC - Projektgesellschaft für Klima.Nachhaltigkeit.Kommunikation mbH (gemeinnützig) (Germany), DRAXIS Environmental (Greece), Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (Hungary), Ukrainian National Forestry University (Ukraine), Junta de Andalucía – Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Spain), Mazowiecka Agencja Energetyczna (Poland), University of South Bohemia (Czech Republic), Chemie Cluster Bayern GmbH (Germany), SPRING – Italian Technological Cluster of Green Chemistry (Italy), Vlaams Gewest – Government of Flanders (Belgium), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia), European Chemical Regions Network (Germany).

Strona projektu: http://www.power4bio.eu/

Katalog najlepszych rozwiązań biogospodarczych: https://www.bio-based-solutions.eu/#/

Kontakt

Marek Pszonka
E-mail: m.pszonka@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy