Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

RELaTED logo

 

                                    

RELaTED – Renewable Low Temperature District

Źródło finansowania

Program Horyzont 2020; wartość projektu: 4 755 477 EUR / dofinansowanie: 3 943 253 EUR 

Okres realizacji projektu :  2017-11-01 - 2021-10-31  (48 miesięcy).

 

Koncepcja projektu


Projekt RELaTED ma na celu opracowanie innowacyjnej koncepcji zdecentralizowanych sieci ciepłowniczych Ultra-Low Temperature (ULT), co pozwoli na wprowadzenie niskotemperaturowych źródeł ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji dzięki mniejszym stratom ciepła oraz lepszej sprawności energetycznej instalacji wytwarzania ciepła. Podejście projektu RELATED będzie dotyczyło również strategii inteligentnych sieci elektroenergetycznych, która zakłada decentralizację energii oraz zamianę konsumentów w prosumentów.

Rezultatem projektu będzie osiągnięcie dekarbonizacji dostawy energii cieplnej w miastach europejskich, poprzez sprawną integrację i równoważenie różnych źródeł odnawialnych i odpadowych źródeł ciepła z wysoką wydajnością i ekonomicznością skali. Zagwarantowanie rentowności ekonomicznej wraz z tendencją do obniżenia obciążeń cieplnych sieci ciepłowniczych (DH) może być możliwe dzięki podążaniu w kierunku budynków NZEB (budynków o niemal zerowym zużyciu energii).

RELaTED dostosuje kilka dostępnych na rynku technologii do lepszej integracji z koncepcją ULT DH w celu zapewnienia optymalnej pracy. W szczególności, stacje sieci okręgowej zostaną przystosowane do systemów 3FS (Trójfunkcyjne Stacje Podrzędne), aby umożliwić dwukierunkowe przepływy ciepła i pomiar netto w celu umożliwienia wtrysku ciepła pochodzącego z lokalnego odnawialnego źródła energii lub z ciepła odpadowego.

Biorąc pod uwagę złożoność i specyfikę każdej sieci ciepłowniczej, RELaTED zostanie wdrożony dla czterech różnych sieci ciepłowniczych obejmujących różne kraje, klimaty i skalę. Dodatkowo zostaną przeprowadzone 2 regionalne badania w celu oceny możliwości wprowadzenia ULT DH w dwóch regionach Europy Środkowej i Południowej.


Kształt konsorcjum projektu


Program realizowany jest przez 15 partnerów. W Polsce realizatorem projektu jest Mazowiecka Agencja Energetyczna. Głównym zadaniem MAE w projekcie jest opracowanie map technicznych i administracyjnych planowania nowych sieci DH w obszarach miejskich dla regionu Mazowsza. Dla tych map opracowane zostaną procedury dla identyfikacji źródeł ciepła odpadowego lub odnawialnego a także wielkości instalacji. Zostanie zidentyfikowana co najmniej jedna odpowiednia lokalizacja w regionie Mazowsza, gdzie nastąpi wdrożenie nowej sieci DH z konfiguracją RELaTED. Powstanie dla niej również studium wykonalności pokazujące szacunkowe poziomy wytwarzania i wykorzystania energii cieplnej, szacunkowy koszt inwestycji, obciążenia progowe dla długoterminowej żywotności DH itd.

Pozostałe działania oparte są na promocji i rozpowszechnianiu wypracowanych w projekcie rezultatów na szczeblu lokalnym. W jego ramach organizowane są spotkania promujące uzyskane wyniki, seminaria, szkolenia itp.

Konsorcjum projektu tworzą: Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Spain), Teknologisk Institut (Denmark), Vestforbraending (Denmark), As Fortum Tartu (Estonia), Beogradske Elektrane (Serbia), Gobierno Vasco - Departamento Seguridad (Spain), Metro Therm A/S (Denmark), Nibe Aktiebolag (Sweden), Aventa AS (Norway), Industrias Imar, S.A. (Spain), Ente Vasco De La Energia (Spain), Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. zoo (Poland), Institute of Baltic Studies (Estonia), Federation Europeenne Des Agences Et Des Regions Pour L'energie Et L'environnement Aisbl (Belgium) oraz El Taller de Comunicacion y Cia S. Coop. P. (Spain).

Link do strony projektu:  www.relatedproject.eu

Profil RELaTED Project: linkedin.com/in/related-project-h2020

 Profil RELaTED Project na Twitter: twitter.com/EnergyNewsTDC 

Kontakt
Żaneta Latarowska z.latarowska@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy