Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Raport ze szkolenia dostępny jest tutaj>>>

Program szkolenia:

POWITANIE I WPROWADZENIE 10.15 – 10.30
Marek Palonka - prezez Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

MODUŁ I 10.30 – 11.00

Katarzyna Sobótka/Włodzimierz Pomierny/Mazowiecka Agencja Energetyczna

1. Wymagania i potencjalne skutki dyrektywy 2009/28/WE o promowaniu odnawialnych źródeł energii
2. Mapa drogowa rozwoju energetyki słonecznej na lata 2010-2020


MODUŁ II 11.00 – 11.45

Dorota Chwieduk/Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska ITC PW


3. Podstawy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania energii promieniowania słonecznego
• promieniowanie słoneczne
• podstawy wymiany ciepła
4. Podstawy konstrukcji i przegląd urządzeń energetyki słonecznej
• płaski kolektor cieczowy
• płaski kolektor powietrzny
• kolektor próżniowy
• kolektor z rurą ciepła
• pompy, układy pomiarowe, sterowanie
• zbiorniki magazynujące i wymienniki

PRZERWA 11.45 – 12.15

MODUŁ III 12.15 – 13.00

Ryszard Wnuk/Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE

5. Zasady projektowania układów energetyki słonecznej
• dobór i optymalizacja
• kompletacja układów
• współpraca z innymi układami
6. Przykłady realizacji układów energetyki słonecznej
• układy ogrzewania cwu
• układy ogrzewania pomieszczeń
• układy hybrydowe
7. zasady doboru wielkości i rodzaju instalacji słonecznych do potrzeb domu jednorodzinnego, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, centrach sportowo-rekreacyjnych

MODUŁ IV 13.00 – 13.45
Przedstawiciel Producenta (Firma HEWALEX)
Przedstawiciel Producenta (Wolf – Technika Grzewcza)


8. Montaż kolektorów słonecznych wraz z układem
9. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń energetyki słonecznej

PRZERWA 13.45 – 14.30


MODUŁ IV 14.30 – 15.00
Michał Kwasiborski/Instytut Energii Odnawialnej IEO

10. Wykorzystanie energii słonecznej w sektorze turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych, hoteli, centrów sportowo-rekreacyjnych
• uwarunkowania i podstawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w branży agroturystycznej
• przykłady wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania w gospodarstwach agroturystycznych, campingach, hotelach, centrach sportowo-rekreacyjnych
• ekonomika wykorzystania energii słonecznej z przykładami:

MODUŁ V 15.00 - 15.30
Karolina Kozłowska/Arkadiusz Piotrowski/Mazowiecka Agencja Energetyczna MAE

11. Wybrane zagadnienia prawno-finansowe
• zagadnienia prawno-finansowe (partnerstwo publiczno-prywatne)
• system funduszy UE i funduszy ochrony środowiska na rzecz wsparcia turystyki
• Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako źródła finansowania agroturystyki

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 15.30 – 16.00
Przedstawiciel MAE

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy