Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Dnia 8 lutego 2011r. w sali konferencyjnej Mazowieckiej Agencji Energetycznej odbyło się szkolenie „Samorządowy manager ds. energii”.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli gmin zainteresowanych aktualnymi problemami związanymi z efektywnością energetyczną, OZE i zaopatrzeniem w energię.

W szkoleniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele gmin z Mazowsza zaangażowanych w działania realizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną w obszarze wzrostu wykorzytania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

Program szkolenia:

POWITANIE I WPROWADZENIE 10.00
Dariusz Ciarkowski - członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

MODUŁ I 10.05 – 11.20 - Dariusz Ciarkowski

Podstawowe zagadnienia z polityki energetycznej UE i Polski. Dokumenty formalne, ustawy, dyrektywy, rozporządzenia.
Certyfikaty energetyczne – rodzaje, obrót, wymogi formalne

Prezentacja>>>

MODUŁ II 11.25 – 13.05 - Tomasz Dribko

Założenia do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – charakterystyka sektora bytowo-komunalnego, nośniki energii, odbiorcy indywidualni i przemysłowi .Sposoby pozyskiwania i  gromadzenia danych.

Prezentacja>>>

MODUŁ III 13.10 – 15.00 - Włodzimerz Pomierny

Odnawialne źródła energii - charakterystyka OZE, kwalifikacja i ocena lokalnych źródeł OZE, włączanie OZE do lokalnych systemów energetycznych.

Prezentacja>>>

Przerwa obiadowa 15:00 - 15:40

MODUŁ IV 15.50 – 17.00 - Dariusz Ciarkowski

Efektywność energetyczna – gromadzenie danych i monitoring zużycia energii elektrycznej, możliwości poprawy standardu energetycznego budynków.

Prezentacja>>>

MODUŁ V 17.05 – 18.00 - Tomasz Dribko

Wybór dostawcy energii - system zaopatrzenia w energię, sposoby rozliczeń, analiza dostępnych rozwiązań.

Prezentacja>>>

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 18.00

Dariusz Ciarkowski - członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy