Wyszukiwarka

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 01.12.2016 r. ulega zmianie siedziba Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
Nasz nowy adres to:  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa.
tel/fax. (22) 823 47 40

Adresy mailowe oraz telefony komórkowe pozostają bez zmian.

"Studia podyplomowe dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych - Samorządowy Menedżer Energii (SME) - III edycja. Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 162 300 zł.


W dniu 30 września br. odbyło się seminarium pt.: „Lokalne możliwości produkcji ciepła i chłodu a dobre planowanie energetyczne na poziomie regionalnym i krajowym” zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu STRATEGO współfinansowanego z programu Inteligenta Energia dla Europy.

Celem spotkania było omówienie sposobów wsparcia władz krajowych i lokalnych poprzez projekt STRATEGO oraz oficjalne wsparcie wdrożenia dostosowanych do danych sytuacji krajowych oraz lokalnych planów działań dotyczących dostarczenia ciepła i chłodu (Heating & Cooling plans). Seminatrium było dobrą okacją do wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi już, a dopiero nabywającymi wiedzy w danej dziedzinie miastami oraz regionami.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Możliwość wykorzystania gazu skroplonego LNG na terenie powiatu otwockiego

29 września br., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Komunardów 10 w Otwocku odbyło się szkolenie dotyczące zastosowań LNG – skroplonego gazu ziemnego w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwa spożywczego, chłodnictwa oraz gospodarki energetycznej.

Szkolenie zorganizowane przy współpracy ze Starostą Powiatu Otwockiego dedykowane było przedstawicielom samorządów i przedsiębiorcom, którzy wdrażając przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, liczą na pozytywny efekt związany z obniżeniem kosztów funkcjonowania oraz ochroną środowiska naturalnego.

Zapraszamy na stronę internetową Powiatu Otwockiego do zapoznania się z relacją ze szkolenia.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. oraz Starosta Powiatu Otwockiego zapraszają na szkolenie dotyczącego zastosowań LNG – skroplonego gazu ziemnego, w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwa spożywczego, chłodnictwa oraz gospodarki energetycznej gminy.

Szkolenie organizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE) przy współudziale przedstawicieli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dedykowane jest przedstawicielom samorządów oraz przedsiębiorcom, którzy wdrażając przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, liczą na pozytywny efekt związany z obniżeniem kosztów funkcjonowania, jak również ochroną środowiska naturalnego.

LNG jest paliwem energetycznym niskoemisyjnym, które po regazyfikacji jest nośnikiem energii tak, jak gaz ziemny, ale ponadto w trakcie regazyfikacji może dostarczać chłód praktycznie bez dodatkowych nakładów.

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. Trwa VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza.

„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.
Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości,
w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

Obejmując obszar od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, czołowi producenci, dostawcy i dystrybutorzy czystej energii na region Europy Centralnej i Wschodniej zostaną zauważeni i docenieni przez swoich kolegów i konkurentów. Zgłoszenia są oceniane przez niezależną grupę ekspertów, która głosuje w 19 kategoriach nagród. W wymagającym środowisku geopolitycznym, kraje Europy Centralnej i Wschodniej znajdują się w strategicznej pozycji wpływając na przyszłość energetyczną Europy. Z dramatycznym zaburzaniem cen, wschodzącymi konkurentami i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, branża czystej energii w Europie Środkowej i Wschodniej musi podejmować wyzwania takie jak rozwój sieci i połączeń, globalne zmiany technologiczne napędzające branżę, sojusze strategiczne i zmienne dotacje i regulacje dotyczące czystej energii.

Gala wręczenia nagród prezentuje przekrój firm związanych z czystą energią, od producentów i dystrybutorów gazu naturalnego (LNG), deweloperów sektora energii wiatrowej, słonecznej, biogazu i biomasy, do operatorów sieci i połączeń. Nagrody dostrzegają nowe typy konkurentów, zwłaszcza wśród handlarzy energią i innych firm „asset light”, oraz pełną gamę dostarczycieli usług: operacyjnych, finansowych i profesjonalnych.

Choć firmy energetyczne działające w oparciu o węgiel nie są ujęte w definicji „czystej energii”, technologie i innowacje dążące do redukcji emisji zanieczyszczeń związanej z węglem i ropą naftową są mile widziane.

CEE Clean Energy Awards będą świętować wkład firm, projektów i osobowości, którzy przodują w dynamicznej i szybko zmieniającej się branży czystej energii w regionie, wraz z ponad 250 przedstawicielami wyższej kadry zarządzające z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, oraz inwestorami z Europy Zachodniej, USA i Skandynawii.

CEE Clean Energy Awards odbędą się 9 czerwca 2016 w hotelu InterContinental w Warszawie.


Więcej informacji na stronie: www.ceeenergyawards.com

Obejmując obszar od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, czołowi producenci, dostawcy i dystrybutorzy czystej energii na region Europy Centralnej i Wschodniej zostaną zauważeni i docenieni przez swoich kolegów i konkurentów. Zgłoszenia są oceniane przez niezależną grupę ekspertów, która głosuje w 19 kategoriach nagród. W wymagającym środowisku geopolitycznym, kraje Europy Centralnej i Wschodniej znajdują się w strategicznej pozycji wpływając na przyszłość energetyczną Europy. Z dramatycznym zaburzaniem cen, wschodzącymi konkurentami i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, branża czystej energii w Europie Środkowej i Wschodniej musi podejmować wyzwania takie jak rozwój sieci i połączeń, globalne zmiany technologiczne napędzające branżę, sojusze strategiczne i zmienne dotacje i regulacje dotyczące czystej energii.

Szanowni Państwo!

Mazowiecka Agencja Energetyczna wraz z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie rozpoczęły rekrutację na III edycję Studiów podyplomowych Samorządowy Menedżer Energii (SME).

SME to kierunek skierowany  do : urzędników samorządu terytorialnego, pracowników  urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy