Wyszukiwarka

Bocian

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest organizowana od 32 lat i jest najpopularniejszą wśród 45 olimpiad zarejestrowanych w MEN. W trzech ostatnich konkursach MEN, zajmowała czołowe miejsca w rankingu merytorycznych ocen. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że młodzież chętnie podejmuje trud przygotowań a potem sprawdzenia swoich sił zarówno w dziedzinie wiedzy jak i praktyki w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Jednoznacznym jej odzwierciedleniem jest imponująca liczba uczestników kolejnych edycji Olimpiady wiedzy Ekologicznej Do tej pory, w ciągu trzydziestu dwóch lat istnienia startowało w niej blisko 1.700.000 uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Od 1991 roku patronem merytorycznym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym projektu BOOSTEE-CE w  magazynie  "Z serca Polski"

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym działania pilotażowego w Płońsku w ramach projektu BOOSTEE-CE w czasopiśmie  "Mazowsze serce Polski"

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym nowoczesnego narzędzia online – platformy OnePlace opracowanego w ramach projektu BOOSTEE-CE w czasopiśmie  "Mazowsze serce Polski"

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

W dniu 25.04.2017 w Urzędzie marszałkowskim  odbyło się seminarium poświęcone projektowi STREAMER. Jego organizatorami byli: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. oraz Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Seminarium zorganizowano dla dedykowanego grona odbiorców – ekspertów energetycznych, projektantów, architektów oraz przedstawicieli szpitali i innych placówek medycznych uczestniczących w procesie poprawy efektywności energetycznej w kompleksach szpitalnych

Poniżej publikujemy krótki newsleter dotyczący seminarium.

 
Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Mazowieckiej Agencji Energetycznej wraz z pracownikami.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W dniu 18 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Studiów podyplomowych "Samorządowy Menedżer Energii (SME)" utworzonych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ceremonię wręczenia dyplomów poprzedziły wystąpienia Prezesa WFOŚiGW Pana Artura Dąbrowskiego, Członka Zarządu MAE Pana Marka Pszonki oraz Prezydenta WSEiZ prof. dr hab. inż. Jana Misiaka, którzy podziękowali osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz życzyli absolwentom efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w ich dalszej karierze urzędniczej.


Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia studiów.

Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom i serdecznie gratulujemy absolwentom.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 01.12.2016 r. ulega zmianie siedziba Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
Nasz nowy adres to:  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa.
tel/fax. (22) 823 47 40

Adresy mailowe oraz telefony komórkowe pozostają bez zmian.

"Studia podyplomowe dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych - Samorządowy Menedżer Energii (SME) - III edycja. Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 162 300 zł.


W dniu 30 września br. odbyło się seminarium pt.: „Lokalne możliwości produkcji ciepła i chłodu a dobre planowanie energetyczne na poziomie regionalnym i krajowym” zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu STRATEGO współfinansowanego z programu Inteligenta Energia dla Europy.

Celem spotkania było omówienie sposobów wsparcia władz krajowych i lokalnych poprzez projekt STRATEGO oraz oficjalne wsparcie wdrożenia dostosowanych do danych sytuacji krajowych oraz lokalnych planów działań dotyczących dostarczenia ciepła i chłodu (Heating & Cooling plans). Seminatrium było dobrą okacją do wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi już, a dopiero nabywającymi wiedzy w danej dziedzinie miastami oraz regionami.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy