Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego który chce oszczędzać na kosztach zakupu energii elektrycznej.

logo fedarene

Europejska Federacja Agencji i Regionów ds. Energii i Środowiska (FEDARENE), wiodąca europejska sieć podmiotów zajmujących się polityką w zakresie zrównoważonej energii na szczeblu regionalnym, oferuje pół roczny płatny staż w biurze w Brukseli.


Szczegółowe informacje w załączonym pliku: 
FEDARENE_EU projects assistant

Kontakt w Mazowieckiej Agencji Energetycznej: Żaneta Latarowska z.latarowska@mae.com.pl

TARGET CE

 

 

 

W dniach 7 i 8 kwietnia 2020 r. odbyło się (wirtualne) rozpoczęcie projektu Interreg-CE TARGET-CE, w którym uczestniczyło ponad 20 osób, w tym pracownicy Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Kongres Czyste Powietrze

 

 

26 lutego 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się III Kongres Czystego Powietrza. W wydarzeniu weźmie udział wielu czestników – przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i mediów. 

Wystąpienie otwierające będą mieli:

  • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy

 Zapraszamy do udziału w wydarzeniu a wiecej informacji jest na stronie  Kongresu.

 EMPOWER

EMPOWER - Regionalne Plany Działania

W bieżą semestrze partnerzy projektu byli bardzo zajęci przygotowaniem regionalnych planów działania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć i przeczytać na stronie projektu EMPOWER.

 EMPOWER

Zapraszamy do przeczytania najnowszego newslettera projektu EMPOWER

Więcej informacji o projekcie EMPOWER można znaleźć tutaj: www.interregeurope.eu/empower

CVO

 

 

 C-Voucher jest finansowany w ramach programu UE „Horyzont2020”, ma na celu wytworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości w tradycyjnych gałęziach przemysłu.

Kto może aplikować?

Poszukujemy firm, które są gotowe doświadczyć cyrkularnej transformacji i zmiany sposobu prowadzenia swojej działalności gospodarczej poprzez współpracę i zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko. Wnioskodawcą może być każde małe i średnie przedsiębiorstwo.

PROSPECT2030

 

 

 

Skuteczne wykorzystanie finansowania publicznego jest kluczem do zrealizowania pełnego potencjału zielonych inwestycji. Mazowiecka Agencja Energetyczna wraz z 6 Partnerami z Europy Środkowej realizuje projekt programu InterregEurope o nazwie PROSPECT 2030. W ramach projektu stworzony został film promujący jego  ideę i założenia.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1421).

MAE

Mazowiecka Agencja Energetyczna będąca partnerem projektu POWER4BIO i realizująca zadanie stworzenia wizji i strategii biogospodarki w regionie Mazowsza udostępnia opracowaną wizję biogospodarki do konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi i sugestie zmian są mile widziane. Prosimy przesyłać komentarze do dnia 30 lipca godz. 12:00 na adres e-mail a.luks@mae.com.pl.

 

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy