Wyszukiwarka

CVO

 

 

 C-Voucher jest finansowany w ramach programu UE „Horyzont2020”, ma na celu wytworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości w tradycyjnych gałęziach przemysłu.

Kto może aplikować?

Poszukujemy firm, które są gotowe doświadczyć cyrkularnej transformacji i zmiany sposobu prowadzenia swojej działalności gospodarczej poprzez współpracę i zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko. Wnioskodawcą może być każde małe i średnie przedsiębiorstwo.

PROSPECT2030

 

 

 

Skuteczne wykorzystanie finansowania publicznego jest kluczem do zrealizowania pełnego potencjału zielonych inwestycji. Mazowiecka Agencja Energetyczna wraz z 6 Partnerami z Europy Środkowej realizuje projekt programu InterregEurope o nazwie PROSPECT 2030. W ramach projektu stworzony został film promujący jego  ideę i założenia.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1421).

MAE

Mazowiecka Agencja Energetyczna będąca partnerem projektu POWER4BIO i realizująca zadanie stworzenia wizji i strategii biogospodarki w regionie Mazowsza udostępnia opracowaną wizję biogospodarki do konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi i sugestie zmian są mile widziane. Prosimy przesyłać komentarze do dnia 30 lipca godz. 12:00 na adres e-mail a.luks@mae.com.pl.

 

POWER4BIO LOGO Variante6

W dniu 27 czerwca odbyło się II spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki. Miało ono miejsce w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie w godzinach 9:30-14:00.

POWER4BIO LOGO Variante6

W dniu 9 maja odbyło się I spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki. Miało ono miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie w godzinach 9:30-13:20. Zgromadzeni goście reprezentowali władze regionalne, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, podmioty planistyczne oraz przedstawicieli przemysłu związanego z biogospodarką.

Logo SWM

Green Week – największe w Europie przedsięwzięcie poświęcone ochronie środowiska odbędzie się w Warszawie ! Tegoroczny – dzięki staraniom marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzik – rozpocznie się w Warszawie. Mazowsze jest współorganizatorem wydarzeń, które odbędą się 13 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 10 tysięcy złotych.

Logo SWM

Lata 2021–2027 to okres nowego programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zarządzeniem marszałka Adam Struzika powołano specjalny zespół, który przygotuje projekt RPO WM 2021–2027.

MAEWłaściciele budynków na Mazowszu planujący ich docieplenie będą mogli wkrótce skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki – deklaruje w wywiadzie dla „Transportu Publicznego” członek zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Marek Pszonka. W planach jest też rozpoczęcie monitorowania zużycia energii we wszystkich jednostkach samorządu województwa. Ze strony rządu Agencja oczekuje bardziej skutecznej kontroli jakości węgla oraz wspierania energetyki odnawialnej.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy