Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazovia Energy Agency (MAE) – Utworzenie regionalnej agencji energetycznej

Źródło finansowania
Program CIP Inteligentna Energia Europa, wartość projektu: 561.670 EUR / grant: 250.000 EUR. 

Okres realizacji projektu :  13-10-2008 do 30-09-2012 (42 miesiące) 

Mazowiecka Agencja Energetyczna została utworzone w dniu 26.03.2009 r.

Koncepcja projektu
Celem tego projektu jest stworzenie nowej regionalnej Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE). Mazowsze znajduje się w centralnej Polsce, liczba ludności w tym regionie wynosi ponad 5 mln osób, przy czym największa gęstość zaludnienia występuje w obszarze metropolitalnym Warszawy. Inne części regionu to w większości obszary rolnicze (ze znaczną częścią o wysokiej wartości ekologicznej) z 5 miastami powiatowymi, które będą odgrywać ważną rolę w działaniach MAE. Główne założenia proponowanego działania są zorganizowane wokół priorytetów regionu w dziedzinie zrównoważonej energii:

 • wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz racjonalizacji użytkowania energii,
 • zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii - planowanie i programowanie rozwoju lokalnego,
 • kwestie energetyczne na terenach wiejskich - rolnictwo jako dostawca i jako końcowy użytkownik energii,
 • trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół miasta stołecznego Warszawa,
 • specyficzne problemy energetyczne w miastach powiatowych w regionie,
 • promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną,
 • monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie.

Regionalny Plan Operacyjny Mazowsza przydziela znaczne środki z EFRR Unii Europejskiej na kwestie energetyczne. W związku z tym przewiduje się intensywny rozwój rynku regionalnego i potrzebne będzie silne wsparcie Agencji dla takiego zadania. W programie roboczym Agencja koncentruje się na promowaniu odnawialnych źródeł energii i racjonalizacji użytkowania energii oraz na realizacji rozpowszechniania informacji i działań informacyjnych. W zakresie odnawialnych źródeł energii i racjonalizacji użytkowania energii główne zadania będą związane z zastosowaniem na niewielką skalę odnawialnych źródeł energii, rozwojem zastosowania ogrzewania słonecznego, bioenergią na obszarach wiejskich. Ta część koncentruje się na sprawności energetycznej w miastach i dotyczy w szczególności sektora mieszkaniowego (prywatnego, miejskiego i spółdzielni). Potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw będą dotyczyć zarówno odnawialne źródeł energii, jak i racjonalizacja użytkowania energii oraz działania poziome. Specjalny pakiet roboczy jest poświęcony kwestii planowania energetycznego, którego celem jest koordynowanie ambitnych celów władz mazowieckich i zrównoważone wykorzystanie regionalnych zasobów odnawialnych. Potencjał MAE będzie budowany na zasadzie międzynarodowej wymiany informacji i szkoleń oraz współpracy sieciowej z innymi agencjami (w Polsce i za granicą). Jednym z głównych zadań Agencji będzie także monitorowanie rozwoju lokalnego rynku odnawialnych źródeł i racjonalizacji użytkowania energii. Rezultaty i wyniki projektu obejmują zestaw katalogów, wytycznych i materiałów promocyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych (tj. gminnych zarządców energii, osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, inwestorów). W czasie realizacji projektu planowany jest ponadto intensywny program szkoleń, warsztatów i seminariów dla regionalnych podmiotów zainteresowanych / uczestników rynku. Głównym udziałowcem Agencji będą władze Województwa Mazowieckiego, ale przewidywany jest znaczny udział innych władz lokalnych (gmin, miast) i innych  podmiotów: organizacji pozarządowych, jednostek badawczo-rozwojowych.

 

Partnerzy

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Gmina Błędów
 • Gmina Bodzanów
 • Gmina Gostynin
 • Gmina i Miasto Pilawa
 • Gmina i Miasto Żuromin
 • Gmina Kampinos
 • Gmina Lesznowola
 • Gmina Mała Wieś
 • Gmina Ojrzeń
 • Gmina Przesmyki
 • Gmina Raciąż
 • Gmina Repki
 • Gmina Rusinów
 • Gmina Sanniki
 • Gmina Stare Babice
 • Gmina Wąsewo
 • Gmina Zawidz
 • Miasto Ciechanów
 • Miasto Gostynin
 • Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Miasto i Gmina Kozienice
 • Miasto i Gmina Mszczonów
 • Miasto i Gmina Myszyniec
 • Miasto i Gmina Warka
 • Miasto Maków Mazowiecki
 • Miasto Milanówek
 • Miasto Mława
 • Miasto Płońsk
 • Miasto Siedlce
 • Miasto Sokołów Podlaski
 • Miasto Sulejówek
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlce
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Siedlce
 • Grenerg Sp. z o.o., Częstochowa
 • Grupa B4 Sp. z o.o., Płock
 • Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o., Warszawa
 • Hibernatus Sp. z o.o., Wadowice
 • Instalatorstwo Elektryczne Projektowanie Rudnicki Piotr, Wyszków
 • MOLEN WIND Sp. z o.o., Skarżysko-Kamienna
 • Peklimar Sp z o.o., Umienino-Łubki
 • Remigiusz Firliński, Józefów
 • UMO Sp. z o.o., Zielonka
 • Bonair S.A., Warszawa
 • Danfoss Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
 • Ekomarketing Bogdan Tadeusz Kępka, Warszawa
 • EMAR Puczek Marek i Ewa s.c., Warszawa
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, Płock
 • Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ZAWKRZE”, Mława
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa

 

Kontakt
Arkadiusz Piotrowski

E-mail: a.piotrowski@mae.com.pl

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy