Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna realizuje działania w ramach Programu „Inteligentna Energia – Europa” na podstawie:

Umowy o Grant nr IEE/07AGENCIES/715/SI2.499466 na realizację działania w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) podpisanej w dniu 13 października 2008 r.

oraz

Aneksu nr 1 do Umowy o Grant nr IEE/07AGENCIES/715/SI2.499466 na realizację działania w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007 – 2013) podpisanego w dniu 15 września 2009 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy