Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

STRATEGO -  Multi- level actions for enhanced Heating and Cooling plans

Źródło finansowania
Program CIP Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

Okres realizacji projektu :  2016-03-01 - 2019-02-28  (36 miesięcy).

Koncepcja projektu
Projekt STRATEGO ma na celu wsparcie władz krajowych w opracowaniu Krajowych Planów Działań dotyczących dostarczenia ciepła i chłodu (tzw. NHCP). Konsorcjum będzie korzystać z wyników Europejskiej Mapy Drogowej Ciepła (Heat Roadmap Europe) przygotowanej przez EuroHeat, zgodnie z którą została przeprowadzona ocena wymagań europejskiego potencjału w zakresie efektywności energetycznej sektora ciepła i chłodu a wraz z mapowaniem zasobów cieplnych. W ramach projektu partnerzy STRATEGO będą opracować te wyniki, aby dostosować je na poziom krajowy. Następnie, korzystając z tych analiz, będą wspierać władze lokalne w podejmowaniu działań, aby wesprzeć władze krajowe w przygotowaniu NHCP. W szczególności, partnerzy STRATEGO będą wspierać 23 miasta/regiony europejskie w celu zmapowania lokalnego popytu i podaży na ciepło i chłód i określenia obszarów priorytetowych, w których warunki są korzystne dla rozwoju projektów mających największy wpływ na gospodarkę, energetykę i społeczeństwo.

Trzonem projektu będzie prowadzenie programu szkoleniowego między regionami uczącymi się i tymi z doświadczeniem. Organizowane będą spotkania coachingowe w celu zapewnienia transgranicznej współpracy i wymiany najlepszych praktyk.

Nacisk geograficzny STRATEGO położony jest na następujące kraje: Belgię, Austrię, Czechy, Chorwację, Rumunię, Włochy i Wielką Brytanię. Natomiast partnerzy z Danii i Szwecji, jako doświadczeni partnerzy, będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie. Transfer wiedzy i wdrożenie wyników projektu poza kraje docelowe zostanie zapewniony przez zaangażowanie partnerów z Hiszpanii i Polski (MAE) .

Oczekuje się, że STRATEGO wpłynie na większy udział w rynku OZE w produkcji ciepła i chłodu do 2020r., a do roku 2050 do pełnej dekarbonizacji sektora.

Kształt konsorcjum projektu
Program realizowany będzie przez 16 partnerów. W Polsce realizatorem projektu jest Mazowiecka Agencja Energetyczna. MAE pełni rolę obserwatora i ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego transferu rezultatów wyników projektu do Polski, która nie jest objęta bezpośrednim wsparciem ze strony projektu.

Więcej informacji o projekcie

Kontakt
Bartosz Dubiński
E-mail: b.dubinski@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy