Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Źródło finansowania
7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR); wartość projektu (w części realizowanej przez MAE): 351 040 EUR / grant: 213 480 EUR. 
 

Kształt konsorcjum projektu
Za przeprowadzenie badań i koordynację części inwestycyjnej projektu w Polsce odpowiada MAE; część budowlana projektu będzie realizowana we współpracy z Mostostalem Warszawa S.A., który zobowiązany został do sfinansowania tej części inwestycji; projekt techniczny wykona polska firma inżynierska CIM-mes Projekt Sp. z o.o.
 

Inwestycja
Polega na montażu urządzeń pozyskiwania i wykorzystywania energii odnawialnej w cyklu całorocznym (m.in. zasobnik STES, instalacja kolektorów słonecznych, sieć ciepłownicza, pompa ciepła). Przeprowadzona zostanie na budynkach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica"; wartość całkowita: 1 785 000 EUR.
 

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie – styczeń 2012 r. Realizacja: 48 miesięcy.
 

Koncepcja projektu
Projekt zakłada efektywną integrację niskotemperaturowych systemów grzewczych opartych na technologii źródeł odnawialnych, opracowanie nowych, wydajnych technologii jak STES dla istniejących budynków. Pod uwagę brane będą istniejące warunki w budynkach pilotażowych, na tej podstawie zaproponowane zostaną wytyczne do przeprowadzenia modernizacji w celu ograniczenia konsumpcji energii zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wymogami środowiskowymi.

Niskoenergetyczny system grzania polegać będzie na:

  • bardzo niskim zużyciu energii pierwotnej ze względu na zastosowanie odnawialnych źródeł energii i technologii magazynowania energii. Ograniczenie zużycia energii pierwotnej w 70%, w stosunku do pierwotnej sytuacji budynku przed modernizacją, pozwala na zaprojektowanie nowych budynków nisko energetycznych.
  • stworzeniu możliwość przekształcenia istniejących budynków w budynki nisko energetyczne z uwagi na brak ograniczeń w zakresie oszczędności energii - odpowiednio duże instalacje kolektorów i zbiorników magazynujących energię dają możliwość większej redukcji zużycia energii pierwotnej.
  • pompach ciepła wykorzystywanych jako efektywne źródło energii, pracujących nawet z COP = 10.
  • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i uzyskaniu co najmniej 50% energii promieniowania słonecznego docierającej do kolektorów.
  • połączeniu STES i pomp ciepła. Systemy STES są już stosowane w kilku instalacjach pilotażowych w północnej Europie, jednak bez połączenia z pompami ciepła. Są tam wykorzystywane zwykłe kotły w połączeniu z kolektorami słonecznymi. Połączenie z pompami ciepła jest znacznie efektywniejsze od połączenia z konwencjonalnymi kotłami, możliwe jest podniesienie efektywności energetycznej o 20%, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 35% i zredukowanie kosztów o 25%. Do tego wymagane są odpowiednie pompy ciepła, które zostaną opracowane w tym projekcie.

Partner strategiczny MAE w projekcie EINSTEIN

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy