Wyszukiwarka

Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Mazowieckiej Agencji Energetycznej wraz z pracownikami.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W dniu 18 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Studiów podyplomowych "Samorządowy Menedżer Energii (SME)" utworzonych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ceremonię wręczenia dyplomów poprzedziły wystąpienia Prezesa WFOŚiGW Pana Artura Dąbrowskiego, Członka Zarządu MAE Pana Marka Pszonki oraz Prezydenta WSEiZ prof. dr hab. inż. Jana Misiaka, którzy podziękowali osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz życzyli absolwentom efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w ich dalszej karierze urzędniczej.


Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia studiów.

Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom i serdecznie gratulujemy absolwentom.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 01.12.2016 r. ulega zmianie siedziba Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
Nasz nowy adres to:  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa.
tel/fax. (22) 823 47 40

Adresy mailowe oraz telefony komórkowe pozostają bez zmian.

"Studia podyplomowe dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych - Samorządowy Menedżer Energii (SME) - III edycja. Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 162 300 zł.


W dniu 30 września br. odbyło się seminarium pt.: „Lokalne możliwości produkcji ciepła i chłodu a dobre planowanie energetyczne na poziomie regionalnym i krajowym” zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu STRATEGO współfinansowanego z programu Inteligenta Energia dla Europy.

Celem spotkania było omówienie sposobów wsparcia władz krajowych i lokalnych poprzez projekt STRATEGO oraz oficjalne wsparcie wdrożenia dostosowanych do danych sytuacji krajowych oraz lokalnych planów działań dotyczących dostarczenia ciepła i chłodu (Heating & Cooling plans). Seminatrium było dobrą okacją do wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi już, a dopiero nabywającymi wiedzy w danej dziedzinie miastami oraz regionami.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Możliwość wykorzystania gazu skroplonego LNG na terenie powiatu otwockiego

29 września br., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Komunardów 10 w Otwocku odbyło się szkolenie dotyczące zastosowań LNG – skroplonego gazu ziemnego w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwa spożywczego, chłodnictwa oraz gospodarki energetycznej.

Szkolenie zorganizowane przy współpracy ze Starostą Powiatu Otwockiego dedykowane było przedstawicielom samorządów i przedsiębiorcom, którzy wdrażając przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, liczą na pozytywny efekt związany z obniżeniem kosztów funkcjonowania oraz ochroną środowiska naturalnego.

Zapraszamy na stronę internetową Powiatu Otwockiego do zapoznania się z relacją ze szkolenia.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. oraz Starosta Powiatu Otwockiego zapraszają na szkolenie dotyczącego zastosowań LNG – skroplonego gazu ziemnego, w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwa spożywczego, chłodnictwa oraz gospodarki energetycznej gminy.

Szkolenie organizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE) przy współudziale przedstawicieli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dedykowane jest przedstawicielom samorządów oraz przedsiębiorcom, którzy wdrażając przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, liczą na pozytywny efekt związany z obniżeniem kosztów funkcjonowania, jak również ochroną środowiska naturalnego.

LNG jest paliwem energetycznym niskoemisyjnym, które po regazyfikacji jest nośnikiem energii tak, jak gaz ziemny, ale ponadto w trakcie regazyfikacji może dostarczać chłód praktycznie bez dodatkowych nakładów.

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. Trwa VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza.

„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.
Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości,
w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy