Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

 EMPOWER

 

EMPOWER Wizyty studyjne

W drugim i trzecim semestrze partnerzy projektu byli bardzo zajęci wizytami studyjnymi. Pierwsze z nich zostały zorganizowane przez Lorient i Maribor. W 2018 r. Odbyły się wizyty studyjne na Mazowszu, w Kalmarze, Cork, Magdeburgu, Santander i Almadzie. 

Logo SWM

Z przyjemnością informujemy, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik złożył na ręce Prezesa Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Pana Bartosza Dubińskiego podziękowania za współpracę podczas organizacji I Kongresu Czystego Powietrza który odbył się w Warszawie w dniu 14 marca 2018 r.

 

Poniżej zamieszczamy otrzrymany list z podziękowaniami  Pana Marszałka.

 

INNOWATOR X Logo

Konkurs Innowator Mazowsza to już 10 lat na Mazowszu. 

Pracujesz naukowo, założyłeś niedawno firmę, jesteś innowacyjny – idealnie pasujesz do naszego Konkursu! Aplikuj do naszego Konkursu! Złóż aplikację do Innowatora Mazowsza!

 

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 10 tysięcy złotych.

STARTUJ Z MAZOWSZA

Mazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia br.

W związku z programem RPO WM 2014-2020 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych można wnioskować o wydanie „białego certyfikatu”.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) obowiązuje system „białych certyfikatów”. Jest to mechanizm rynkowy, mający na celu wprowadzenie zachowań proekologicznych, które będą skutkowały racjonalnym użytkowaniem energii. „Białe certyfikaty” to przyjęta nazwa świadectw efektywności energetycznej.

 

BOOSTEE logo 

 

Drugi biuletyn informacyjny o projekcie BOOSTEE-CE jest już dostępny w sieci ! Dowiedz się więcej o postępach i działaniach w projekcie z najnowszego Newslettera nr 2 !

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html

 

 

ManagEnergy Master Class, to innowacyjny sposób na zwiększenie zdolności regionalnych agencji energetycznych do zaistnienia w czołówce inwestycji energetycznych w całej Europie. Skierowane są one głównie do doświadczonych pracowników, z wieloletnim stażem, mających możliwość kierowania rozwojem inwestycji w projektach zrównoważonej energii w swoim regionie / mieście.

Składające się z 16 godzin zajęć interaktywnych i szkoleń, zajęcia skoncentrowane były na takich tematach  jak : udogodnienia rynkowe, opracowywanie projektów, rozwiązania finansowe i wiele innych.  Master Class obejmowały : wykłady, zajęcia warsztatowe, studia przypadku i gościnne wykłady ekspertów z regionalnych agencji i organizacji związanych z inwestycjami energetycznymi.

Uczestnicy ManagEnergy otrzymali dofinansowe (do maksymalnej kwoty 550 EUR) na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu – Pan Bartosz Dubiński https://youtu.be/cwMfgo-_ANU 

Zobacz więcej: http://managenergy.net

 EMPOWER

 

Projekt EMPOWER Wizyty studyjne

W dniach 9-10.01.2018 Mazowiecka Agencja Energetyczna gościła reprezentantów z banku Inwestycyjnego  Saksonia Anhalt z Niemiec na wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu EMPOWER, której celem była  prezentacja inwestycji oraz wymiana doświadczeń związanych z realizacją programu JESSICA.

 EMPOWER

Zmniejszenie emisji CO2 - kluczowe do poprawy jakości środowiska i naszego życia – to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Regiony europejskie są coraz bardziej kreatywne w poszukiwaniu nowych rozwiązań w tym aspekcie. Dużym ułatwieniem jest gromadzenie tych pomysłów i doświadczeń, a następnie międzynarodowa wymiana wiedzy w celu ich powielania w innych lokalizacjach.

Więcei szczegółów znajduje się w artykule, a szczegółowe informacje o samym projekcie znajdziesz na www.interregeurope.eu/empower

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy