Wyszukiwarka

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XX Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 28 podmiotów samorządowych i innych - XIX grupa zakupowa MAE.

Szczegóły:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 23 podmiotów (Zamawiających):


1) Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
2) Fundacja im . Stefana Batorego
3) Gmina Góra Kalwaria

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm) koryguję omyłkę pisarską w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych – XIX grupa zakupowa (MAE/250/2015)”

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XIX Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ >>>
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 40 podmiotów (Zamawiających):
1) Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
2) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
3) Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy