Wyszukiwarka

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXV Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXV Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXV Grupa Zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 11 podmiotów samorządowych i innych - XXVI Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XXVI Grupa Zakupowa MAE

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXVI Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXVI GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 04.11.2016 r. do godz. 12.00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 95 podmiotów samorządowych i innych - XXV Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XXV Grupa Zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXIV Grupa Zakupowa MAE

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXIV Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXIV Grupa Zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXV Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXV GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 12.10.2016 r. do godz. 12.00

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy