Wyszukiwarka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 7 podmiotów samorządowych i innych - XXIII Grupa Zakupowa MAE.

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXIII GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 06.05.2016 r. do godz. 12.00

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 7 podmiotów (Zamawiających):

1. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
3. „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
4. Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie             Samodzielny Publiczny ZOZ
5. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy         w Dziekanowie Leśnym
6. KBTO Sp. z o.o.
7. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów

W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie Studiów podyplomowych "Samorządowy Menedżer Energii" dla pracowników samorządowych z Mazowsza.


Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP>>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu "Studia podyplomowe dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych – Samorządowy Menedżer Energii (SME)" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, informuje o wyborze najkorzytaniejszej oferty złozonej w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia polegającego na organizacji i przeprowadzeniu „Studiów podyplomowych dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych – Samorządowy Menedżer Energii (SME)".

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie „Studiów podyplomowych dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych – "Samorządowy Menedżer Energii (SME)"

Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2016 r. do godz. 15:00

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy