Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXVIII Grupa Zakupowa MAE"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 57 podmiotów (Zamawiających):

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXVII Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXVII Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły poniżej :

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXVII Grupa Zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu zamówień publicznych

Informujemy, iz w dniu 28.04.2017r w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.  odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach XXVII Grupy Zakupowej MAE.

Po analizie złozonych ofert Komisja przetargowa wyłoniła Wykonawcę i poniżej publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla 2 podmiotów samorządowych i innych - XXVII Grupa Zakupowa MAE.


Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XXVII Grupa Zakupowa MAE

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXVII Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXVII GZ MAE

Odnosząc się do zapytań do SIWZ , Pełnomocnik Zamawiajacego zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920) dokonuje korekty/uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowychi innych – XXVII Grupa Zakupowa MAE" (MAE/206/2017)

Zawiadomienie o korekcie SIWZ XXVII GZ MAE

Skorygowane dokumenty SIWZ XXVII Grupa Zakupowa MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 28.04.2017 r. do godz. 12.00

Szczegóły

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 2 podmiotów (Zamawiających):

1. Gmina Andrzejewo
2. Muzeum Azji i Pacyfiku w WarszawieSzczegóły poniżej:Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

SIWZ XXVII GZ MAE wraz z załącznikami (dokumentacja przetargowa w pdf)

Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Grupa XXVII


Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2017 r. o godz. 12:00. 
Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 - 17.00

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy