Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 169 podmiotów samorządowych i innych - XXI Grupa Zakupowa MAE.

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XIX grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XIX Grupa Zakupowa MAE.

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXI Grupa Zakupowa MAE"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 2 podmiotów (Zamawiających):

1. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z o.o.
2. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm) dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowychi innych – XXI Grupa Zakupowa MAE" (MAE/380/2015)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 169 podmiotów (Zamawiających):

1 Powiat Otwocki
2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3 Rodzinny Dom Dziecka

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy