Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XVI grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE.


Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - XVI grupa zakupowa MAE


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 6 podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE.


Zawiadomienie>>>

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI Grupa Zakupowa MAE”


Wyjaśnienia do SIWZ>>>

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XV grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE.

Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - XV grupa zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 6 podmiotów (Zamawiających): 

1) Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o. o.
2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
3) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
5) Gmina Tarnów
6) Gmina Lidzbark z jednostkami organizacyjnymi:
a) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
b) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Lidzbarku
d) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
e) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku
f) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
g) Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
h) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku
i) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku


Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2014 r. do godz. 12:00. 

Biuro czynne w godz. 9.00 - 17.00 Szczegóły poniżej:


Ogłoszenie o zamówieniu w PDF

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

SIWZ_i_załączniki_Dokumentacja przetargowa

Załącznik 1.x wersja edytowalna excel:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Grupa XVI cz 1 i 2 

"Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zamówienia na przygotowanie, organizację i promocję konferencji podsumowującej projekt "Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawa".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Szczegóły tutaj>>>

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy