Wyszukiwarka

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XVIII grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych – XVIII grupa zakupowa MAE.

Szczegóły:

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XVII grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych – XVII grupa zakupowa MAE.


Szczególy:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - XVII grupa zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 45 podmiotów samorządowych i innych - XVIII grupa zakupowa MAE.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XVIII Grupa Zakupowa MAE”


Wyjaśnienia do SIWZ>>>

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XVIII Grupa Zakupowa MAE”

Wyjaśnienia do SIWZ>>>

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 45  podmiotów (Zamawiających):

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy