Wyszukiwarka

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 11 podmiotów (Zamawiających):

1. Gmina Załuski
2. Gmina Gozdowo
3. Teatr Polski w Warszawie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 95 podmiotów (Zamawiających):

1. Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
2. Gmina - Miasto Płock , Urząd Miasta Płocka
3. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 14 podmiotów samorządowych i innych - XXIV Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XXIV Grupa Zakupowa MAE

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXIV GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 11.08.2016 r. do godz. 12.00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 14 podmiotów (Zamawiających):

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXIII Grupa Zakupowa MAE


W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXIII Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXIII Grupa Zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy