Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXVIII Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXVIII Grupa Zakupowa MAE.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX Grupa Zakupowa MAE"

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść sprostowania ogłoszenia o zamówieniu  - Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXIX Grupa Zakupowa MAE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 125 podmiotów (Zamawiających):

Informujemy, iz w dniu 10.08.2017r w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.  odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach XXVIII Grupy Zakupowej MAE.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na ”Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXVIII Grupa Zakupowa MAE”

Informacja z otwarcia ofert  XXVIII GZ MAE

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy