Wyszukiwarka

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i promocję konferencji podsumowującej projekt "Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawa".

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 14.03.2014 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl.

Zapytanie ofertowe>>>

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XIV grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE.

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XIII grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE.

Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - XIII grupa zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 42 podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE.

 

Zawiadomienie>>>

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV Grupa Zakupowa MAE”


Wyjaśnienia do SIWZ>>>

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XII grupie zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XII grupa zakupowa MAE.


Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - XII grupa zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy