Wyszukiwarka

Zamawiający – Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaprasza do przedstawienia swojej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym dla członków Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Oferty prosimy doręczyć do Mazowieckiej Agencji Energetycznej do dnia 17 grudnia 2012 r. (decyduje data wpływu).

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający – Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaprasza do przedstawienia swojej oferty na opracowanie dokumentu „Analiza prawna w zakresie możliwości wykorzystania patentu posiadanego przez Sunovia dla innych członków klastra”.

Oferty prosimy przesyłać na adres MAE do dnia 17 grudnia (decyduje data wpływu).

Sczegóły tutaj >>>Z radością pragniemy poinformować, że decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Mazowiecka Agencja Energetyczna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii”.

Wniosek przygotowany przez MAE znalazł się wśród 12 pozytywnie ocenionych w Polsce (na ponad 100 złożonych) i otrzymał dofinansowanie w kwocie 623 921,00 PLN. Przypominamy, że podstawowym założeniem utworzenia klastra jest transfer technologii i ulepszenie sieci współpracy pomiędzy MSP a centrami badań, uniwersytetami, władzami regionalnymi.

W ramach usług świadczonych przez klaster znajdzie się Mazowieckie Centrum Zarządzania Energią, które będzie świadczyć kompleksowe usługi z zakresu monitoringu poborów oraz analizy profilu zużycia energii. Docelowo Centrum Monitoringu będzie w stanie rozszerzyć ofertę na wszelkiego rodzaju media, których zdalny odczyt będzie możliwy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy