Wyszukiwarka

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zgłoszonymi przez zainteresowanych Oferentów oraz z uwagi na fakt, iż mogą one istotnie wpłynąć na cenę realizacji zamówienia Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. uzupełnia wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia dot. „ Opracowanie strategii pozyskiwania nowych członków Klastra w perspektywie dalszego rozwoju”.


Zapytanie ofertowe>>

Uzupełnienie>>>

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.08.2013 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na opracowanie 

"Strategii pozyskiwania nowych członków Klastra” Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w perspektywie dalszego rozwoju.

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 20.08.2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: biuro@mae.com.pl.


Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaprasza do przedstawienia swojej oferty na „Opracowanie mapy technologicznej tj. strategii rozwoju technologii usług/ produktów Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w oparciu o posiadane technologie i know how poszczególnych członków klastra".

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na reliazację usługi szkoleniowej w zakresie realizacji zadań projektowych dla klientów w zakresie efektywności energetycznej „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie komunikacji i kooperacji podmiotów”.

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 03.06.2013 r. do godz. 11.00 na adres e-mail: biuro@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Szczegóły tutaj >>>

„Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaprasza do przedstawienia swojej oferty na „Opracowanie analizy produktu/usług Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” w perspektywie dalszego rozwoju”.

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ NEWSLETTER.

Szczegóły tutaj >>>
Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ PROJEKTOWY.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ RAPORTOWANIA.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ BAZA DANYCH.

Szczegóły tutaj >>>

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy