Wyszukiwarka

Grupa Robocza przy Mazowieckim Klastrze Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii została utworzona w ramach projektu BIO-HEAT "Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Wschodniej Europie".

Obszar działania Grupy Roboczej - województwo mazowieckie. Istnieje możliwość rozszerzenia obszaru działania.

Cele Grupy Roboczej

Głównym celem współpracy jest wspólne rozwiązanie problemów związanych z wykorzystaniem zagajników o krótkiej rotacji w systemach miejskich w Polsce, a także wzrost konkurencyjności działań oraz rozwój projektów związanych z wykorzystaniem zagajników o krótkiej rotacji jako źródła energii.

Cele szczegółowe:
 • Wsparcie podmiotów w całym sektorze roślin energetycznych w Polsce.
 • Wzrost konkurencyjności działań oraz rozwój projektów związanych z wykorzystaniem zagajników o krótkiej rotacji jako źródła energii.
 • Wzmocnienie współpracy z władzami lokalnymi, związanej z rozwojem stabilnych ram prawnych dla zakładania i rozwoju plantacji oraz wykorzystania biomasy w systemach ciepłownictwa miejskiego.
 • Rozwój sieci w całym obszarze ZKR.
 • Wzrost rozwoju regionu mazowieckiego.
 • Zaprezentowanie "Grupy Roboczej - Zagajniki o Krótkiej Rotacji" działającej przy Mazowieckim Klastrze Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii jako atrakcyjnego i innowacyjnego centrum ZKR.
 • Utworzenie lokalnych możliwości biznesowych.
 • Poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2.
Działania


Zgodnie ze strategią strony zobowiązują się do następujących działań:

 • Opracowywanie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie wykorzystania zagajników o krótkiej rotacji jako źródła energii w ciepłownictwie miejskim w Polsce.
 • Popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększenia efektywności energetycznej poprzez współspalaniem biomasy w systemach ciepłownictwa miejskiego.
 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania biomasy pochodzącej z plantacji zagajników o krótkiej rotacji w systemie energetycznym.
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy know-how pomiędzy podmiotami.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat technologii i aplikacji, potencjału makroekonomicznego oraz korzyści dla społeczeństwa: tworzenie lokalnych możliwości biznesowych, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i zwalczaniu zmian klimatycznych.
 • Wypracowanie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z zakresu OZE, a konkretnie z zakresu zagajników o krótkiej rotacji.
 • Utworzenie internetowego centrum informacyjno-doradczego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy