Wyszukiwarka

Zamawiający Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25 odwołuje postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 19 lutego 2013 r. na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych Moduł BAZA DANYCH.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25 odwołuje postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 19 lutego 2013 r. na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych Moduł ADMINISTRACYJNY. 

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia na temat „Efektywność Energetyczna w praktyce” dla członków Mazowieckiego Klastra EE i OZE.

Szczegóły tutaj>>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia swojej oferty na zakup usług B+R w zakresie badania efektywności energetycznej wspólnie utworzonej w różnych modelach z produktów/usług Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Odpowiedź na zamieszczone poniżej zapytanie należy składać w terminie do dnia 28.02.2013 r. na adres e-mail: k.chorab@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Chorab – Koordynator projektu, tel. 22 290 29 42.
Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ ADMINISTRACJA.

Szczegóły tutaj >>>

19 lutego 2013

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ RAPORTOWANIA.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ PROJEKTOWY.
Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ NEWSLETTER.

Szczegóły tutaj >>>

Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na usługi projektowania i wdrożenia Oprogramowania – System IT elektronicznej wymiany danych MODUŁ TABLICA.

Szczegóły tutaj >>>

  1. W związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dnia 29 stycznia 2013 r.  odbyło się spotkanie członków MKEEiOZE.

    Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. wyniki aktualnego stanu prac nad projektem a także przedstawione zostały zagadnienia szkoleniowe z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym przez koordynatora projektu - Mazowiecką Agencję Energetyczną.

    Spotkanie było doskonałą okazją do podjęcia wspólnych decyzji kierunkowych dotyczących działalności Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE w najbliższych miesiącach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy