Wyszukiwarka

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie instalacji kogeneracyjnej o mocy około 20 kW mocy elektrycznej (±10%) i około 42 kW mocy cieplnej (±10%), w tym w szczególności dostawa i posadowienie kontenera i zainstalowanie w nim kogeneratora  wraz z niezbędnymi instalacjami,

doprowadzenie zasilania gazem do kogeneratora oraz podłączenie wybudowanego źródła kogeneracyjnego do instalacji elektroenergetycznej obiektów oraz do kotłowni Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości: Dąbek 129, 06-561 Stupsk Mazowiecki, Gmina Stupsk, Powiat mławski.

Zamawiającym jest: Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Dąbek 129, 06-561 Stupsk Mazowiecki.

Poniżej publikujemy aktualne dokumenty SIWZ:

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (wersja pdf)

SIWZ do Zamówienia z załacznikami (wersja pdf)

Załączniki nr 1-8 do SIWZ wersja edytowalna

Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2020 r. o godz. 12:00.

Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 - 17.00

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy