Wyszukiwarka

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 132 podmiotów (Zamawiających):

 Wykaz Zamawiających  biorących udział w postępowaniu  -  XXXIII Grupa Zakupowa MAE: 

1. Muzeum Mazowieckie w Płocku
2. Mławska Hala Sportowa
3. Gmina Sierpc - Urząd Gminy Sierpc
4. Gmina Sierpc - Gminna Biblioteka Publiczna
5. Gmina Sierpc - Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie
6. Gmina Sierpc - Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym
7. Gmina Sierpc - Szkoła Podstawowa w Goleszynie im. Polskich Noblistów
8. Gmina Sierpc - Szkoła Podstawowa w Sudragach
9. Gmina Sierpc - Gminne Przedszkole w Studzieńcu
10. Gmina Sierpc - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku
11. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu
12. Miasto Otwock - Urząd Miasta Otwocka
13. Miasto Otwock - Przedszkole nr 3 w Otwocku
14. Miasto Otwock - Przedszkole nr 4 w Otwocku
15. Miasto Otwock - Przedszkole nr 6 w Otwocku
16. Miasto Otwock - Przedszkole nr 10 ,,Leśne Skrzaty" w Otwocku
17. Miasto Otwock - Przedszkole nr 12 w Otwocku
18. Miasto Otwock - Przedszkole nr 15 w Otwocku
19. Miasto Otwock - Przedszkole nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku
20. Miasto Otwock - Przedszkole nr 17 w Otwocku
21. Miasto Otwock - Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku
22. Miasto Otwock - Przedszkole nr 20 w Otwocku
23. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta
24. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Sendlerowej
25. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa
26. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku
27. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczakowskiej
28. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego
29. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka"
30. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. J. Filipowicza
31. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
32. Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego
33. Miasto Otwock - Żłobek Miejski w Otwocku
34. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku
35. Otwockie Centrum Kultury
36. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
37. Województwo Mazowieckie - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
38. Miasto Piastów
39. Miasto Piastów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR
40. Miasto Piastów - Centrum Usług Oświatowych
41. Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 1 w Piastowie
42. Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 2 w Piastowie
43. Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
44. Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 4 w Piastowie
45. Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica
46. Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
47. Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Piastowie
48. Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy
49. Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno"
50. Miasto Piastów - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
51. Miasto Piastów - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna "Dom Jana Pawła II"
52. Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie
53. Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.
54. Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce
55. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Piastun"
56. Mazowiecki Instytut Kultury
57. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
58. Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ
59. Gmina Długosiodło
60. Gmina Ojrzeń
61. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
62. Województwo Mazowieckie - Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
63. Powiat Pułtuski - Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
64. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
65. Gmina Zatory - Urząd Gminy w Zatorach
66. Gmina Zatory - Zespół Szkolno Przedszkolny w Pniewie
67. Gmina Zatory - Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
68. Gmina Zatory - Zakład Usług Komunalnych w Zatorach
69. Gmina Michałowice
70. Gmina Michałowice - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
71. Gmina Michałowice - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
72. Gmina Michałowice - Gminne Przedszkole
73. Gmina Michałowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi im. M. Kopernika
74. Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowicach
75. Powiat Otwocki - Starostwo Powiatowe w Otwocku
76. Powiat Otwocki - Rodzinny Dom Dziecka
77. Powiat Otwocki - Środowiskowy Dom Samopomocy
78. Powiat Otwocki - Dom Pomocy Społecznej "Anielin"
79. Powiat Otwocki - Domy dla Dzieci w Otwocku
80. Powiat Otwocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
81. Powiat Otwocki - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku
82. Powiat Otwocki - Powiatowa Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Otwocku
83. Powiat Otwocki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku
84. Powiat Otwocki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku
85. Powiat Otwocki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie
86. Powiat Otwocki - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku
87. Powiat Otwocki - Zespół Szkół Nr 1 im Juliusza Słowackiego w Otwocku
88. Powiat Otwocki - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
89. Powiat Otwocki - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku
90. Powiat Otwocki - Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
91. Powiat Otwocki - Dom Pomocy Społecznej
92. Powiat Otwocki - Ognisko Wychowawcze Świder im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
93. Powiat Otwocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
94. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
95. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
96. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
97. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
98. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji
99. Miasto Gmina Skaryszew
100. Miasto Gmina Skaryszew - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
101. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sołtykowie
102. Miasto Gmina Skaryszew - Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie
103. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie
104. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz
105. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie
106. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym
107. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Odechowie
108. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach
109. Miasto Gmina Skaryszew - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Makowcu
110. Powiat Pułtuski - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
111. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
112. Powiat Pułtuski - Starostwo Powiatowe w Pułtusku
113. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
114. Miasto Kobyłka
115. Miasto Kobyłka - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce
116. Miasto Kobyłka - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej
117. Miasto Kobyłka - Zespół Szkół Publicznych nr 2
118. Miasto Kobyłka - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły
119. Miasto Kobyłka - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały
120. Miasto Kobyłka - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce
121. Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
122. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce
123. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
124. Gmina Rząśnik
125. Gmina Rząśnik - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku
126. Gmina Stara Kornica
127. Gmina Sarnaki
128. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach
129. Muzeum Wsi Radomskiej
130. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
131. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
132. Businessman Fun Club Sp. z o. o.

Dnia 04.10.2019 Pełnomocknik Zamawiających dokonał korekt i poprawek wolumenów, treści SIWZ oraz załączników ofertowych. 

Poniżej publikujemy aktualne dokumenty SIWZ po w/w zmianach.


Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zmianie zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)

Ogłoszenie o zmianie zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SIWZ XXXIII GZ MAE wraz z załącznikami (pełna dokumentacja przetargowa z dniia 04.10.2019)

Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Grupa XXXIII z dnia 04.10.2019

Klucz Publiczny Postępowania XXXIII GZ (asc)

Postępowanie na minipotral

Identyfikator postepowania : 46e5e2d9-be19-4ecb-9dc2-05b36890e397

 

Termin składania ofert  został przedłużony i obecnie upływa dnia 29.10.2019 r. o godz. 12:00. 

Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 - 17.00 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy