Wyszukiwarka

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 104 podmiotów (Zamawiających):

 Wykaz Zamawiających  biorących udział w postępowaniu  -  XXXII Grupa Zqakupowa MAE: 

 1. Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie
 2. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 3. Województwo Mazowieckie - Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM
 4. Województwo Mazowieckie - Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
 5. Województwo Mazowieckie - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
 6. Województwo Mazowieckie - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
 7. Województwo Mazowieckie - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie
 8. Województwo Mazowieckie - Zakład usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
 9. Województwo Mazowieckie - Zespół Medycznych Szkół policealnych w Przasnyszu
 10. Województwo Mazowieckie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu
 11. Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 12. Powiat Mławski - Starostwo Powiatowe w Mławie
 13. Powiat Mławski - I Liceum Ogólnokształcące Stanisława Wyspiańskiego w Mławie
 14. Powiat Mławski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
 15. Powiat Mławski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
 16. Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 1 w Mławie
 17. Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 2 w Mławie
 18. Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 3 w Mławie
 19. Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mlawy z Września 1939 r
 20. Powiat Mławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
 21. Powiat Mławski - Bursa Szkolna w Mławie
 22. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 23. Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
 24. Powiat Pułtuski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
 25. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 26. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 27. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pułtusku
 28. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 29. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
 30. Gmina Somianka
 31. SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
 32. SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 33. Szpital Powiatowy Gajda-Med. Sp. z o.o.
 34. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
 35. Gmina Brańszczyk
 36. Gmina Brańszczyk - Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
 37. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 38. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 39. Gmina Góra Kalwaria
 40. Gmina Góra Kalwaria - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 41. Gmina Góra Kalwaria - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
 42. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku
 43. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa w Baniosze
 44. Gmina Góra Kalwaria - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
 45. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im Kazimierza Górskiego w Czaplinku
 46. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
 47. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Coniewie
 48. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa Nr 2 im Księcia Janusza w Górze Kalwarii
 49. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Czachówku
 50. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześciach
 51. Gmina Góra Kalwaria - Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii
 52. Gmina Góra Kalwaria - Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Kątach
 53. Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
 54. Gmina Góra Kalwaria - Przedszkole Samorządowe w Baniosze
 55. Gmina Góra Kalwaria - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
 56. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
 57. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 58. Muzeum Kultury Kurpiowskiej
 59. Centrum Administracyjne Mazovia Sp. z o.o.
 60. SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
 61. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
 62. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 63. Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 64. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z o.o.
 65. Warszawska Opera Kameralna
 66. Biblioteka Publiczna m.st Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 67. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
 68. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 69. Fundacja im. Stefana Batorego
 70. Powiat Sierpecki – Starostwo Powiatowe w Sierpcu
 71. Powiat Sierpecki – Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
 72. Powiat Sierpecki – Kryta Pływalnia w Sierpcu
 73. Powiat Sierpecki – Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
 74. Powiat Sierpecki – Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
 75. Powiat Sierpecki – Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu
 76. Powiat Sierpecki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu
 77. Powiat Sierpecki – Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
 78. Powiat Sierpecki – Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
 79. Powiat Sierpecki – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
 80. Powiat Sierpecki – Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
 81. Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 82. Powiat Piaseczyński
 83. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkół im. Wł. Stanisława Reymonta
 84. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkół Nr 2 im. E. Plater
 85. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkół Nr 1
 86. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkól Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
 87. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkól Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak
 88. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkół RCKU im. C. Plater-Zyberkówny
 89. Powiat Piaseczyński - IV Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej
 90. Powiat Piaseczyński - Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska
 91. Powiat Piaseczyński - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 92. Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
 93. Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
 94. Powiat Piaseczyński - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 95. Powiat Piaseczyński - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Domy Dzieci w Łbiskach
 96. Powiat Piaseczyński - Dom Dzieci nr 1
 97. Powiat Piaseczyński - Dom Dzieci nr 2
 98. Powiat Piaseczyński - Dom Dzieci nr 3
 99. Powiat Piaseczyński - Dom Dzieci nr 4
 100. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
 101. Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Med. J. Bogdanowicza SPZOZ
 102. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 103. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 104. Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SIWZ XXXII GZ MAE wraz z załącznikami (pełna dokumentacja przetargowa)

Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Grupa XXXII

Klucz Publiczny Postępowania (asc)

Postępowanie na minipotral

Identyfikator postepowania : f36256de-5d5f-4f0c-8fb6-445b58c96c44

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2019 r. o godz. 12:00. 

Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 - 17.00 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy