Wyszukiwarka

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 27 podmiotów (Zamawiających):

 Grupa XXX/XXXI MAE

 1. Województwo Mazowieckie - Bursa Regionalna w Ostrołęce
 2. Powiat Pułtuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku            
 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 4. Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie
 5. "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
 6. KBTO Sp. z o.o.    
 7. Skarb Państwa - Najwyższa Izba kontroli z siedzibą w Warszawie
 8. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 9. Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 10. Gmina Bieżuń
 11. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 12. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
 13. Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
 14. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
 15. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
 16. Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
 17. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 18. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
 19. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
 20. Gmina Mochowo 
 21. Gmina Jabłonna 
 22. Miasto i Gmina Sanniki
 23. Teatr Polski im Arnolda Szyfmana w Warszawie
 24. Województwo Mazowieckie - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego
 25. Gmina Załuski
 26. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 27. Gmina Czernice Borowe

 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SIWZ XXX/XXXI GZ MAE wraz z załącznikami (dokumentacja przetargowa w pdf)

Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Grupa XXX/XXXI


Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2018 r. o godz. 12:00.
Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 - 17.00

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy