Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 125 podmiotów (Zamawiających):

1          Gmina Góra Kalwaria

2          Gmina Góra Kalwaria - Przedszkole Samorządowe w Wilczynku

3          Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa

4          Gmina Góra Kalwaria - Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Kątach

5          Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa w  Dobieszu

6          Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach

7          Gmina Góra Kalwaria - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii

8          Gmina Góra Kalwaria - Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii

9          Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa  im Kazimierza Górskiego w Czaplinku

10        Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmecha w Czersku

11        Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Czachówku

12        Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach

13        Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie

14        Gmina Góra Kalwaria - Szkoła Podstawowa Nr 2 im Księcia Janusza w Górze Kalwarii

15        Gmina Góra Kalwaria – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii

16        Gmina Góra Kalwaria - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

17        Gmina Góra Kalwaria - Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

18        Gmina Dąbrówka

19        Gmina Dąbrówka - Centrum Usług Wspólnych

20        Gmina Dąbrówka - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

21        Mazowiecki Szpital Wojewódzki "Drewnica" Sp. z o.o.

22        Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

23        Mazowiecki Instytut Kultury

24        Województwo Mazowieckie - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

25        Fundacja im . Stefana Batorego

26        Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ

27        Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

28        Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

29        Miasto Otwock

30        Miasto Otwock - Oświata Miejska

31        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka"

32        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Sendlerowej

33        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

34        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 4

35        Miasto Otwock - Przedszkole nr 3

36        Miasto Otwock - Przedszkole nr 4

37        Miasto Otwock - Przedszkole nr 6

38        Miasto Otwock - Przedszkole nr 10

39        Miasto Otwock - Przedszkole nr 12

40        Miasto Otwock - Przedszkole nr 15

41        Miasto Otwock - Przedszkole nr 16

42        Miasto Otwock - Przedszkole nr 17

43        Miasto Otwock - Przedszkole nr 18

44        Miasto Otwock - Przedszkole nr 20

45        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

46        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczakowskiej

47        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego

48        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. J. Filipowicza

49        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

50        Miasto Otwock - Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

51        Miasto Otwock - Żłobek Miejski

52        Miasto Otwock - Miejska Biblioteka Publiczna

53        Otwockie Centrum Kultury

54        Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku

55        Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

56        Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

57        Powiat Otwocki – Starostwo Powiatowe w Otwocku

58        Powiat Otwocki - Rodzinny Dom Dziecka

59        Powiat Otwocki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie

60        Powiat Otwocki - Dom Pomocy Społecznej

61        Powiat Otwocki - Środowiskowy Dom Samopomocy

62        Powiat Otwocki - Domy dla Dzieci w Otwocku

63        Powiat Otwocki - Powiatowy Urząd Pracy

64        Powiat Otwocki - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

65        Powiat Otwocki - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Otwocku

66        Powiat Otwocki - Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku

67        Powiat Otwocki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

68        Powiat Otwocki - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego

69        Powiat Otwocki - Zespół Szkół Nr 1 im Juliusza Słowackiego w Otwocku

70        Powiat Otwocki - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku

71        Powiat Otwocki - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica

72        Powiat Otwocki - Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku

73        Powiat Otwocki - Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"

74        Powiat Otwocki - Dom Pomocy Społecznej

75        Powiat Otwocki - Ognisko Wychowawcze "Świder" im. K. Lisieckiego "Dziadka"

76        Powiat Otwocki - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku

77        Powiat Otwocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

78        Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

79        Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

80        Miasto Piastów

81        Miasto Piastów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR

82        Miasto Piastów - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta

83        Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 1

84        Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 2

85        Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

86        Miasto Piastów - Miejskie Przedszkole nr 4

87        Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica

88        Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie

89        Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 3

90        Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Spod Darnicy

91        Miasto Piastów - Szkoła Podstawowa nr 5  im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”

92        Miasto Piastów - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

93        Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

94        Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce

95        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Piastun"

96        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

97        Powiat Pułtuski – Starostwo Powiatowe w Pułtusku

98        Powiat Pułtuski - Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

99        Powiat Pułtuski - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

100       Powiat Mławski - Bursa Szkolna w Mławie

101       Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r

102       Gmina Brańszczyk

103       Gmina Brańszczyk - Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku

104       Gmina Długosiodło

105       Muzeum Mazowieckie w Płocku

106       Gmina Sierpc

107       Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

108       Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

109       Powiat Sierpecki – Starostwo Powiatowe w Sierpcu

110       Powiat Sierpecki - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

111       Powiat Sierpecki - Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu

112       Powiat Sierpecki - Kryta Pływalnia w Sierpcu

113       Powiat Sierpecki - Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

114       Powiat Sierpecki - Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu

115       Powiat Sierpecki - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu

116       Powiat Sierpecki - Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu

117       Powiat Sierpecki - Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie

118       Powiat Sierpecki - Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

119       Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne w Sierpcu, U. Tomaszewska, I. Wierzbicka s.c.

120       Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lipsku

121       Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

122       Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

123       Województwo Mazowieckie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

124       Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

125       Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie


Szczegóły poniżej:


Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SIWZ XXIX GZ MAE wraz z załącznikami (dokumentacja przetargowa w pdf)

Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Grupa XXIX


Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2017 r. o godz. 12:00.
Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 - 17.00

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy