Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

 POWER4BIO

Regionalne webinarium „Wdrażanie idei biogospodarki na Mazowszu w sektorze rolnictwa, gospodarki odpadami i bioenergetyki” zorganizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną w dniu 29 marca 2021 odbyło się w ramach projektu POWER4BIO finansowanego z programu Horyzont 2020.

Wydarzenie zgromadziło 16 osób – przedstawicieli władz regionalnych, Komisji Europejskiej, agencji sektorowych, środowiska akademickiego, sektora badawczo-rozwojowego. Tematyka i program spotkania opierały się na omówieniu rezultatów projektu POWER4BIO, zaprezentowaniu dokumentu „Strategia rozwoju biogospodarki dla Województwa Mazowieckiego” oraz „Mapa drogowa rozwoju biogospodarki dla Województwa Mazowieckiego”, przedstawieniu dostępnych możliwości i źródeł finansowania działań i projektów związanych z biogospodarką. Seminarium zakończyła debata, w wyniku której potwierdzono, iż wyniki oraz dokumenty strategiczne opracowane w ramach projektu POWER4BIO znajdą zastosowanie w praktyce i będą początkiem dalszych prac w kierunku rozwoju biogospodarki w regionie Mazowsza, stworzenia nowych konkursów na rzecz biogospodarki w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego oraz położenia większego nacisku na biogospodarkę w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS) oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Podczas webinarium zadeklarowano również podążanie w kierunku przechodzenia na biogospodarkę i gospodarkę o obiegu zamkniętym.  

Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawiane na webianrium:

  1. POWER4BIO_Wprowadzenie
  2. Strategia rozwoju biogospodarki dla Województwa Mazowieckiego
  3. Mapa drogowa dla Województwa Mazowieckiego
  4. Dostępne mechanizmy finansowe wdrażania biogospodarki na Mazowszu na podstawie nowej perspektywy RPO WM, KPO i PROW
  5. Możliwości finansowania i programy projekty dot. biogospodarki w kontekście europejskim

 

Prosimy o korzystanie z mediów społecznościowych POWER4BIO: TwitterLinkedIn  oraz Facebook.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy