Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

wizyta studyjna

Wizyta studyjna online jest organizowana wspólnie przez Mazowiecką Agencję Energetyczną, Mazowsze i Europejską Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) w ramach projektu  POWER4BIO.

Wydarzenie będzie poświęcone zaprezentowaniu województwa mazowieckiego i jego potencjału w zakresie rozwoju biogospodarki, zwłaszcza w sektorach rolnictwa i gospodarki odpadami. Zgromadzi przedstawicieli wszystkich znaczących grup docelowych, które mogą przyczynić się do rozwoju biogospodarki - od władz regionalnych i środowiska naukowego po przemysł. Spotkanie zintegruje teorię z praktyką, przedstawiając najlepsze praktyki wdrażania rozwiązań technologicznych dla biogospodarki. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną ciekawe studia przypadków, pokazujące wykorzystanie biogospodarki w różnych sektorach i dziedzinach, od biomateriałów po żywność oraz działania edukacyjne i badawcze.

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na wydarzenie.

Agenda spotkania znajduje się tu: Agenda

warsztaty

W ramach wizyty studyjnej na Mazowszu w dniu 21 stycznia 2021 r. w godzinach 11:10 - 12:40 Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) organizuje warsztaty „Rozbudowa biogospodarki w regionach Europy”.

Wydarzenie zaprezentuje możliwości regionalne i obiecujące rozwiązania oparte na biotechnologii, a także umożliwi wymianę wiedzy i spostrzeżeń na temat rozwoju biogospodarki w regionach europejskich. Warsztaty mają na celu identyfikację najbardziej obiecujących obszarów współpracy między regionami oraz wspieranie tworzenia innowacyjnych transgranicznych łańcuchów wartości opartych na biotechnologii.

Dzielenie się wiedzą i współpraca między regionami są kluczowymi czynnikami sukcesu przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii dotyczących biogospodarki. Łącząc regiony z bardziej ugruntowanymi ekosystemami opartymi na biotechnologii i regionami, które są w trakcie rozwoju biogospodarki, warsztaty zapewnią pomost wiedzy, aby poprawić przechodzenie do zrównoważonej biogospodarki w Europie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy