Wyszukiwarka

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zgłoszonymi przez zainteresowanych Oferentów oraz z uwagi na fakt, iż mogą one istotnie wpłynąć na cenę realizacji zamówienia Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. uzupełnia wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia dot. „ Opracowanie strategii pozyskiwania nowych członków Klastra w perspektywie dalszego rozwoju”.


Zapytanie ofertowe>>

Uzupełnienie>>>

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.08.2013 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy