Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

 

 

 

STREAMER - Sementics-driven Design through Geo and Building Information Modeling for Energy-efficient Buildings Integrated in Mixed-use Healthcare Districts

Źródło finansowania
7 Program Ramowy (7PR); wartość projektu (w części realizowanej przez MAE): 252 800 EUR/ dofinansowanie: 189 000 EUR

Okres realizacji projektu : 2013-09-01 - 2017-08-31   (48 miesięcy).

Koncepcja projektu
Projekt STREAMER ma na celu wsparcie optymalizacji energetycznej budynków szpitalnych poprzez stworzenie „planów wykonawczych” opartych o efektywność energetyczną nowych budynków oraz modernizacji już istniejących budynków opieki zdrowotnej. Zaproponowana w projekcie metodologia przyczynić ma się do opracowania odpowiednich metod obliczeniowych dla budynków szpitalnych, rozpowszechnianych docelowo w całej Unii Europejskiej w formie norm energetycznych.

Rezultatem projektu ma być zmniejszenie zużycia energii o 50% oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w nowych budynkach szpitalnych. Budynki te są jednymi z priorytetowych dla UE, ponieważ odgrywają nie tylko kluczową rolę dla społeczności lokalnych, ale również notowane w nich zużycie energii i emisja dwutlenku węgla należą do największych w sektorze budownictwa.
W ramach projektu zostaną opracowane „plany wykonawcze” - energetyczne dla 4 pilotażowych placówek szpitalnych z Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Kształt konsorcjum projektu
Program realizowany jest przez 19 partnerów. W Polsce realizatorem projektu jest Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Mostostal Warszawa. Głównym celem jest wskazanie technologii i rozwiązań zarządczych umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szpitalnych (inteligentne systemy monitoringu i zarządzania, komunikacji, itp.) w celu osiągnięcia/zbliżenia się do standardów budynków nisko-energetycznych czy pasywnych. 

Główne działania oparte są na:

  • zebraniu standardów oraz dobrych praktyk dla modernizowanych budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej z terenu Unii Europejskiej;
  • określeniu wymagań przy projektowaniu budynków szpitalnych, uwzględniających krajowe oraz europejskie prawo, dotyczących efektywności oraz niezawodności dostaw energii;
  • analizie wpływu warunków lokalnych, uwzględniających klimat oraz dostępne technologie, na obowiązujące standardy i regulacje (np. komfort, jakość powietrza, bezpieczeństwo przeciwpożarowe);
  • opracowaniu standardów dla przyszłych projektów budowlanych/modernizacyjnych odnosząc się do zidentyfikowanych dobrych praktyk, wytycznych, standardów, narzędzi, symulacji czy programów IT.

Ponadto Mazowiecka Agencja Energetyczna pełni rolę koordynatora pakietu roboczego związanego z promocją i rozpowszechnianiem wypracowanych w projekcie rezultatów. W jego ramach organizowane są spotkania promujące uzyskane wyniki, szkolenia, przygotowywany jest również szereg publikacji i materiałów problemowych dotyczących projektu. Wymiana zdobytych doświadczeń i wiedzy prowadzona jest również z realizatorami podobnych projektów, dzięki czemu rezultaty projektu obejmują swoim zasięgiem terytorium Unii Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie

Kontakt
Aleksandra Luks
E-mail: a.luks@mae.com.pl

Krzysztof Arnold
E-mail: k.arnold@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy