Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Cel działań MAE w projektach m.st. Warszawy

Celem komponentu realizowanego przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o (MAE), w ramach projektów m.st. Warszawy (4.3 RPO), jest promowanie działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej.

Do kogo kierowane są projekty?

Projekty kierowane są przede wszystkim do dyrektorów, personelu technicznego, zarządców, użytkowników budynków użyteczności publicznej, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.

Działania w ramach komponentu MAE:


1) Jak zarządzać energią w budynkach użyteczności publicznej - poradnik

Poradnik "Jak zarządzać energią w budynkach użyteczności publicznej" skierowany będzie przede wszystkim do dyrektorów personelu technicznego, zarządców, użytkowników budynków użyteczności publicznej oraz przedstawicieli samorządu lokalnego, którzy pośrednio lub bezpośrednio pokrywają ze swoich budżetów rachunki za energię i wodę i którzy nie tylko tworzą i wdrażają programy ochrony środowiska, ale również są odpowiedzialni za globalne i lokalne zanieczyszczenie środowiska w wyniku oddziaływania swoich własnych obiektów i budynków.

Problematyka zarządzania energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, placówki zdrowotne, obiekty kulturalne i sportowe, w budynki administracyjne, itp. zaprezentowana będzie również od strony gospodarowania pieniędzmi publicznymi i ich efektywnego wydatkowania.

Publikacja stawia sobie za cel promocję dobrego zarządzania energią oraz wskazanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

2) Oszczędności w wydatkach na energię – analiza rachunków wybranych obiektów

W ramach tego działania wykorzystane zostaną narzędzia obliczeniowe MAE, które pozwolą nie tylko ocenić sprawność energetyczną budynku, ale racjonalność kosztów zakupu energii. Na podstawie otrzymanych wyników będzie możliwa renegocjacja umów z zakładami energetycznymi lub zmiana/ optymalizacja zużycia w ramach przydzielonych placówce taryf.

3) Modelowy budynek publiczny pod względem EE – plan optymalizacji zużycia energii

Proponowane działanie mieści się w zamierzeniach Dyrektywy dotyczącej sprawności energetycznej budynków, która została włączona do systemów prawnych krajów członkowskich UE w styczniu 2006. Ta dyrektywa wymaga od wszystkich krajów członkowskich podjęcia działań zachęcających, poprzez system certyfikacji, do publicznego eksponowania informacji o sprawności energetycznej swoich budynków.
Dla wszystkich "zaudytowanych" budynków zostaną przygotowane specyfikacje obejmujące możliwe do wykonania zabiegi zorientowane na poprawę EE oraz integrację odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem finansowania przez fundusze zewnętrzne. W efekcie stworzony zostanie plan wdrażania rozwiązań EE dla konkretnych budynków.

4) Oszczędność energii jest trendy – akcja informacyjno-edukacyjna

W budynkach komunalnych w całej Europie marnotrawi się energię i wodę wskutek niedbalstwa. Bardzo często przyczyną tego stanu są dwa kluczowe punkty: brak skutecznego zarządzania energią ze strony administracji i oraz przyzwyczajenie do niekontrolowanego zużywania energii ze strony odbiorców. Europejska kampania ochrony klimatu zamierzona jest na promowanie efektywności energetycznej w obu tych obszarach.

Powyższe działanie skupi się na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej pokazującej w sposób dostępny argumenty za oszczędzaniem energii, a także promowaniu zachowań pro-ekologicznych wśród młodzieży. Akcja w sposób pośredni dotrze też do rodziców, którzy za pośrednictwem dzieci wejdą w posiadanie ulotek, materiałów problemowych/ informacyjnych oraz gadżetów EE. Celem kampanii jest zmiana złych postaw i nawyków wśród tej grupy odbiorców w celu wykształcenia świadomości energetycznej młodzieży.

5) Monitoring działań w zakresie EE

Następnym krokiem w kierunku optymalizacji zużycia energii w szkołach może być uruchomienie monitoringu zużycia energii - wypróbowanie i sprawdzenie procedur (w trakcie kolejnych kilku miesięcy), które już zostały wdrożone w danych placówkach. Monitoring dostarczy wiedzy o ilości zużywanej energii, pozwoli wykryć kolejne miejsca, gdzie jest ona marnotrawiona.

W ramach działania dostarczone zostaną przykłady dobrych praktyk z innych placówek, gdzie podobne procedury zostały wdrożone, pokazujących inne projekty pilotażowe z ich mocnymi i słabymi stronami. Celem tego zestawienia będzie weryfikacja przyjętych planów optymalizacyjnych i ewentualna korekta wdrożeń w budynkach projektowych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy