Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

W związku z zakończeniem procesu oceny ofert i dokumentów, Pełnomocnik Zamawiających publikuje  oficjalnie zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie”

Szczegółowe zawiadomienie jest dostępne poniżej:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie”

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z treścią art. 222 ust. 5 ustawy PZP, publikuje Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie"

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie

 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze Pełnomocnika Zamawiającego, publikuje w trybie art. 222 ust 1.  informację o kwocie jaką  Zamawiajzcy zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie Zamówienia  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia "Zakup energii elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie"

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze Pełnomocnika Zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie"

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833) dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN z siedzibą w Gdańsku - KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie.

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXXV Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXV Grupa Zakupowa MAE.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy