Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXX/XXXI Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.

W związku z zakończeniem procesu oceny ofert i dokumentów, Pełnomocnik Zamawiających publikuje  oficjalnie zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy PZP, publikuje Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na ”Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE”

Informacja z otwarcia ofert  XXX/XXXI GZ MAE

W dniu 30.10.2018  odbyło się otwarcie ofert dodatkowych dla trzeciej części Zamówienia (taryfa Bxx) . Poniżej publikujemy oficjalną informację z  otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert  dodatkowych dla trzeciej części Zamówienia XXX/XXXI GZ MAE

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220 z późn. zm) dla niżej wymienionych 27 podmiotów (Zamawiających):

Działając jako Pełnomocnik Zamawiających - na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej "PZP", informuję, że Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone pod  nazwą „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX Grupa Zakupowa MAE” część I i część II, z oznaczeniem sprawy MAE/78/2018, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 113-258282 z dnia 15 czerwca 2018 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP zostaje unieważnione wobec złożenia ofert z cenami przewyższającymi kwoty, które Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Zamówień w części I i części II.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy